Raad voor de Wadden


Eind 2002 is de Wet op de Raad voor de Wadden van kracht geworden. Op grond van deze wet is op 7 april 2003 de Raad voor de Wadden ingesteld. De Raad kan als de opvolger van de Waddenadviesraad worden gezien, die in 1982 voor het eerst werd ingesteld. Net als de Waddenadviesraad heeft de nieuwe Raad tot taak de overheden en de Staten-Generaal te adviseren over het belangrijkste natuurgebied van Nederland: het Waddengebied.

In juni 2012 werd een voorstel tot intrekking van de wet op de Raad voor de Wadden en het Waddenfonds ter goedkeuring bij de Eerste Kamer neergelegd.

In juni 2013 is de Raad voor de Wadden opgeheven. Alle documenten van de voormalige website van de Raad voor de Wadden zijn gearchiveerd op de de website van de Raad voor de Leefomgeving.

De Raad voor de Wadden adviseerde over zaken die van algemeen belang zijn voor het Waddengebied. Dit zijn o.a. het beleid (regionaal, nationaal en trilateraal) ten aanzien van visserij en recreatie, de ontwikkeling van beheerplannen en de verbetering van de bestuurlijke organisatie. Verder speelde de Raad een belangrijke rol bij de uitwerking van het duurzaam ontwikkelingsperspectief zoals opgenomen in de pkb Derde Nota Waddenzee.