Zand-en schelpenwinning


In de Waddenzee vindt zandwinning plaats, gekoppeld aan het onderhoud van vaargeulen. Ook worden schelpen gewonnen, een activiteit die al eeuwenlang in de Waddenzee plaatsvindt. De schelpen worden onder andere gebruikt als isolatiemateriaal tegen vocht in kruipruimtes van woningen en voor de verharding van voet- en fietspaden in natuurgebieden.