Adviesgroep Waddenzeebeleid

Op 1 april 2004 presenteerde de door het kabinet ingestelde Adviesgroep Waddenzeebeleid, wellicht beter bekend als de Commissie Meijer, haar eindrapport "Ruimte voor de Wadden". De Adviesgroep heeft als taak meegekregen te adviseren over beleidsbeslissingen op het gebied van natuur, visserij, gaswinning en bestuur.Bij 'Inhoudsopgave' kunt u verschillende rapporten downloaden.

Het rapport van de Commissie Meijer kunt u hier downloaden:

Een gedrukt exemplaar van het rapport kunt u opvragen bij de Postbus 51 Infolijn via telefoonnummer 0800 - 80 51 (gratis) onder vermelding van de artikelcode 4025.

Aanvullend:

Bodemdalingsstudie:

In opdracht van ministeries EZ, VROM en LNV is in 2004 door het RIKZ een Bodemdalingstudie Waddenzee 2004 uitgevoerd t.b.v van de voorbereiding van het kabinetsstandpunt over het advies van de Adviesgroep Waddenzeebeleid.

In onderstaand overzicht staan zowel het gehele rapport, inclusief bijlagen, als de bijlagen apart vermeld. 

 • Bijlage 1.1: Update inzichten gaswinning. Voorspelbaarheid van het Waddensysteem (pdf, 244 Kb)
 • Bijlage 1.2: Nieuwe inzichten in de voorspelbaarheid van het
  waddensysteem (pdf, 252 Kb)
 • Bijlage 1.3: Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie
  tot de morfologische ontwikkeling (pdf, 100 Kb)
 • Bijlage 1.4: Hypsometrische curven kombergingsgebieden Waddenzee (pdf, 130 Kb)
 • Bijlage 1.5: Effecten van het slib in suppletiezand (pdf, 86 Kb)
 • Bijlage 1.6: Kwelders (pdf, 193 Kb)
 • Bijlage 2: Niet lineaire gedrag van het morfologische systeem van de Waddenzee (pdf, 124 Kb)
 • Kaart 1: Erosie / sedimentatie 85 − 90 tot 97 − 02. Met bodemdalingscontouren voor 2003 in cm (pdf, 2 Mb)
 • kaart 2: Dieptekaart ’97 − ’02. Met bodemdalingscontouren in 2050 voor aangesloten velden in cm (pdf, 792 Kb)
 • kaart 3: Dieptekaart ’97 − ’02. Met bodemdalingscontouren voor 2050 voor aangesloten en geplande velden (pdf, 796 Kb)
 • Bijlage A.1: Brief van Auditcommissie aan LNV, 14 juni 2004 (pdf, 77 Kb)
 • Bijlage A.2: Detailcommentaar Auditcommissie, 14 juni 2004 (pdf, 87 Kb)