Adviestaken wadden gebundeld


De Raad adviseert de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, om tot vereenvoudiging en afslanking van het geheel aan organen te komen door de adviestaken te bundelen en neer te leggen bij één nieuw onafhankelijk adviescollege. Dit adviescollege dient zodanig flexibel te worden ingericht dat de bestaande en toekomstige adviestaken hier ondergebracht kunnen worden.

Taken adviescollege.

Het nieuwe adviescollege zou o.a. de volgende taken kunnen krijgen:

  • ministers en parlement adviseren over strategisch Waddenbeleid (taak Raad voor de Wadden);
  • adviseren over het Waddenfonds (taak Adviescommissie Waddenfonds en Regiocommissie Waddenfonds);
  • adviseren over kennis en het verbeteren van de relatie tussen de kennisagenda en de praktijk (taak Maatschappelijke adviesraad Waddenacademie). Een nadere overweging zou kunnen zijn om de Waddenacademie en het nieuwe adviesorgaan dichter bij elkaar te brengen c.q. in elkaar op te laten gaan;
  • op ad hoc-basis adviseren over concrete onderwerpen (zoals bijvoorbeeld nu gebeurt door de Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk);
  • adviseren over uitvoering van het Waddenbeleid, zoals Deltaprogramma Wadden (taak van de Raad voor de Wadden en de nog in te stellen Maatschappelijk adviesorgaan Deltaprogramma Wadden) en uitvoering Waddenvisserij (adviescollege Waddenvisserij).

Lees hier het volledige briefadvies (pdf, 849 kB)