Waterstanden


Wat is het geheim van het getij? Waarom is het niet elke dag op dezelfde tijd hoogwater? Heeft het iets te maken met de maan? Of met de zon? Waarom is het in Den Helder eerder hoogwater dan in Delfzijl? Springtij, doodtij, wat is dat? Het getij bepaalt het leven van tal van dieren, bijvoorbeeld van vogels die achter de dijk wachten op laagwater om in de drooggevallen zones hun eten te zoeken.

Maar behalve vogels, kokkels of zeehonden zijn er ook mensen die met het getij leven. Wadlopers moeten precies weten wanneer het water opkomt. Loodsen, badgasten en zeilers houden het getij in de gaten en benutten het, zonder zich af te vragen welk groot geheim erachter schuil gaat.

naar astronomisch getij

naar waterstand

Wie heeft het grote mysterie voor het eerst ontsluierd? Sinds wanneer worden waterstanden gemeten en hoe kunnen ze worden voorspeld? Hoe accuraat zijn deze voorspellingen in het digitale tijdperk?
Antwoorden op deze vragen kunt u vinden op de site van Rijkswaterstaat. Hier kunt u ook de getijtafels vinden; handig voor als u bijvoorbeeld wilt wadlopen.
Waterstanden in de Waddenzee en Noordzee worden gemeten en voorspeld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


In deze rubriek