WadWeten


Het Waddengebied is het werkterrein van veel wetenschappers. Onder de noemer WadWeten publiceren de Waddenacademie en de Leeuwarder Courant met ingang van januari 2021 iedere maand een artikel over recent onderzoek op en rond de Wadden. Wetenschapsjournalisten Tim van Oijen en Wouter Hoving beschouwen verschillende kennisdisciplines, waaronder de biologie, geologie en cultuurhistorie.

Roodsnavelkeerkringvogel. Foto: Wikimedia Commons

Dwaalgast of niet: roodsnavelkeerkringvogel

3-11-2023 | Door: Wouter Hoving

De vondst van een dode roodsnavelkeerkringvogel op Texel deed in 2016 de harten van een aantal ecologen sneller kloppen. Onlangs tekenden de vinders hun waarnemingen op en deden aanvullend literatuuronderzoek naar deze tropische verschijning. Het dier wordt in Noordwest-Europa al wel vaker gevonden: vier keer dood, tien keer levend.

Lees verder op waddenacademie.nl

Bot variant met beide ogen aan rechterzijde. Foto: M. Baum

Rechts- en linkszijdigheid bij platvissen

7-10-2023 | Door: Tim van Oijen

Platvissoorten die de beide ogen zowel links als rechts kunnen hebben, komen bijna niet voor. Je ziet het bij slechts enkele van de meer dan 700 platvissoorten. De bot is daar een van.

Lees verder op waddenacademie.nl

Geringde kleine mantelmeeuw_vliegend_Roos Kentie
Geringde kleine mantelmeeuw

Verre wintervakantie of niet: het maakt voor deze meeuw niks uit

10-9-2023 | door Wouter Hoving
Verder vliegen zorgt bij de trektocht van kleine mantelmeeuwen niet voor een hogere overlevingskans of meer broedsucces. Dat concludeerden onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en de Universiteit van Amsterdam (UVA).

Lees meer op waddenacademie.nl

Droogvallen maakt wadplaten stormvast

7-8-2023 | Door Tim van Oijen

Wadplaten hogen op zo lang het zeewater maar veel zand en slib aanvoert, is wat vaak gedacht wordt. Maar dat is slechts het halve verhaal, stellen onderzoekers van de Technische Universiteit Delft in het wetenschappelijke tijdschrift Geomorphology. Het kan voor vers aangegroeide platen van cruciaal belang zijn dat ze regelmatig droogvallen zodat ze extra inklinken. Anders zouden ze bij de eerste de beste storm kunnen worden weggeslagen. Of de juiste condities worden geschapen, hangt sterk af van de wind.

Lees meer op waddenacademie.nl

Wat doen de geplande windparken op zee met onze vogels?

11-7-2023 | Door Wouter Hoving

De komende jaren zullen er veel windmolens bijkomen in de Nederlandse zee. Zo ook in de Noordzee boven de Waddeneilanden. Nu al staan daar honderdvijftig molens van de windparken Gemini Buitengaats en ZeeEnergie. Om te bepalen hoeveel er nog bij kunnen, is onderzoek nodig. Bijvoorbeeld naar de vraag: hoeveel vogels gaan er dood door deze turbines?

Lees meer op waddenacademie.nl

Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.

In deze rubriek