WadWeten


Het Waddengebied is het werkterrein van veel wetenschappers. Onder de noemer WadWeten publiceren de Waddenacademie en de Leeuwarder Courant met ingang van januari 2021 iedere maand een artikel over recent onderzoek op en rond de Wadden. Wetenschapsjournalisten Tim van Oijen en Wouter Hoving beschouwen verschillende kennisdisciplines, waaronder de biologie, geologie en cultuurhistorie.

Bruinvis. Foto: Erik Christensen

Heeft de Waddenzee een eigen populatie bruinvissen?

6-6-2024 | Door Tim van Oijen

Bruinvissen worden steeds vaker in de Waddenzee gezien, maar over hoe lang ze er verblijven is weinig bekend. Uit nieuw onderzoek blijkt dat bruinvissen in het Deense en Duitse waddengebied het hele jaar bij hun honk lijken te blijven. Daarmee onderscheiden ze zich van hun veel reislustigere soortgenoten die op de Noordzee leven. Mogelijk is er zelfs sprake van een afzonderlijke subpopulatie die gescheiden van andere bruinvissen leeft.

Lees meer op Waddenacademie.nl

Zandsuppletie op Ameland. Foto: Beeldbank RWS

Kustverdediging van schelpdierbanken: goed voor milieu, maar zou het geld besparen?

2-5-2024 | Door Wouter Hoving

Zandsuppleties zorgen dat de Waddeneilanden op sommige plekken niet opgesnoept worden door de zee. Nadelen van dit spuien van zand zijn dat de zeeschepen daarbij CO2 uitstoten en dat het bodemleven verstoord raakt. Schelpdierbanken kunnen uitkomst bieden.

Lees meer op waddenacademie.nl

Bonte strandloper. Foto: Mark Zekhuis

Handig gereedschap van de steltloper: een buigende bovensnavel

4-4-2024 | Door Tim van Oijen

Het voorjaar is begonnen. Miljoenen steltlopers zoals kanoeten sterken aan in de Waddenzee ter voorbereiding op de (door)trek naar hun broedgebieden. Om efficiënt voedsel te verzamelen hebben steltlopers allerlei trucjes. Eén daarvan is het buigen van het uiteinde van de bovensnavel.

Lees meer op waddenacademie.nl

Gewone zeehond. Foto: Pixabay

Natuurfilms of -verhalen veroorzaken teleurgestelde zeehondenspotters

7-3-2024 | Door Wouter Hoving

Duitse onderzoekers ontdekten dat je beter niet te veel natuurartikelen kunt lezen voordat je een tripje boekt om zeehonden te spotten. Dat leidt tot teleurstellingen.

Lees meer op waddenacademie.nl

De gewone strandkrab. Foto: Eric Gibcus

Hoe de gewone strandkrab de wereld veroverde

1-2-2024 | Door Tim van Oijen

De gewone strandkrab is een algemene soort in de Nederlandse zoute wateren. Als je op het strand of het wad of langs een dijk een krab vindt, is het vaak deze. In Europa komt hij van nature voor, maar in veel andere werelddelen is hij geïntroduceerd. In een nieuw Engelstalig boek over de gewone strandkrab reconstrueren biologen hoe het dier zich over de wereld verspreidde.

Lees meer op waddenacademie.nl

Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.

In deze rubriek