Waddenzeebeheer


De Waddenzee is het grootste aaneengesloten natuurgebied van West-Europa en het grootste getijdengebied ter wereld. Om dit unieke gebied gezond te houden, zijn er ook in Nederland veel organisaties actief in het beheer van water en natuur, inclusief de visstand. Deze beheerders hebben een schat aan kennis en ervaring. De Beheerautoriteit Waddenzee heeft de opdracht om hun krachten te bundelen, zodat ze effectief kunnen samenwerken. Dit wordt gedaan door een Integraal Beheerplan op te stellen, waarmee er overzicht komt en de onderlinge samenhang in kaart gebracht wordt. Alleen met een holistische benadering krijgt de Waddenzee de kans om te herstellen en kan de natuurkwaliteit verbeteren.

Kaarten Beheer

In 2017 zijn nieuwe kaarten gepubliceerd over eigendomsgegevens (pdf, 3.8 MB) en Natura2000/vogel- en habitatrichtlijngebieden. (pdf, 4.4 MB)

De beheerraad heeft eerder (2008) twee kaarten samengesteld, één met de eigendomsgegevens (pdf, 2.9 MB)en één waarin staat wie waar het beheer (pdf, 1.3 MB) van het gebied uitvoert.

Het beheer is er uiteindelijk op gericht de beleidsdoelstellingen voor de Waddenzee daadwerkelijk en voor een ieder zichtbaar in de praktijk te realiseren. Die beleidsdoelstellingen worden daarom vertaald naar beheerplannen en die weer naar maatregelenprogramma’s.