Thema's


In het onderdeel thema's van de site hebben we getracht zoveel mogelijk beleidsmatige, wetenschappelijke en meer algemene informatie over de Waddenzee te verzamelen van een groot aantal bronnen: overheden, onderzoekinstellingen, belangenorganisaties en bedrijven. De thema-indeling sluit aan bij die van de Agenda voor het Waddengebied.

Om een en ander overzichtelijk te houden, is elk thema op dezelfde manier opgebouwd:

  • Beleid: Hierin wordt het relevante beleid voor het thema samengevat
  • Eén of meer specifieke onderwerpen: Dit onderdeel biedt ruimte om per thema bepaalde projecten of onderwerpen onder de aandacht te brengen
  • Publicaties: hierin wordt een overzicht gegeven van de meest relevante publicaties met betrekking tot het thema.
  • Archief: In Archief komen die onderwerpen terug die niet meer actueel zijn, maar toch handig zijn om te bewaren.

Indien u informatie heeft, die niet op deze site te vinden is, dan kunt u die  aanleveren bij InterWad e-mail:info@waddenzee.nl. Wij zorgen dan voor gratis plaatsing met bronvermelding.