Defensie


In het Waddengebied vinden verschillende militaire activiteiten plaats. Het ministerie van Defensie beheert verschillende oefenterreinen waar de krijgsmacht kan oefenen. Een deel van deze terreinen ligt in het waddengebied. Het gaat om oefen- schiet- en vliegactiviteiten van de Koninklijke Landmacht en Luchtmacht en om amfibische oefeningen van de Marine. Vaak zijn de terreinen ook geschikt voor recreatief medegebruik.