Beheerplan Waddenzee 1996


De Waddenzee is een bijzonder gebied waar streng wordt gewaakt over het belang van de natuur. Van die bewaking zou weinig terechtkomen als elke waddengemeente en de drie waddenprovincies ieder voor zich zouden bepalen wat wel en niet mag in de Waddenzee. Daarom zijn de regering, de waddenprovincies en de waddengemeenten rond de tafel gaan zitten. Ze delen de zorg voor de Waddenzee en bepalen samen hoe het gebied moet worden 'beheerd'. Het plan daarvoor heet 'Beheersplan Waddenzee'. Het is vastgesteld voor de periode 1996 - 2001.

In het vijfjarige beheersplan wordt aangegeven op welke manier de voorschriften, die vastgelegd zijn in de huidige Nota Waddenzee, moeten worden waargemaakt.

De concrete acties die uitgevoerd moeten worden in het kader van het beheersplan staan in het Maatregelenprogramma. Het volledige rapport kunt u vinden in 'Maatregelenprogramma'.

Naar het beheerplan

Beheersplan_foto0
Foto Beheerplan Waddenzee