Disclaimer


Verantwoording

Waddenzee.nl verklaart dat de inhoud van deze website en bijbehorende subsites op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Desondanks kunnen organisatie, medewerkers, auteurs, ontwerpers en bouwers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze site. De informatie op deze site is afkomstig van InterWad en van verschillende bronnen die worden weergegeven.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of op enige andere manier gebruikt worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het InterWad projectteam.

Leeuwarden, januari 2009.

Bron: InterWad
Datum: 31 Januari 2009