Regiecollege Waddengebied (RCW)


Het regiecollege Waddengebied is opgeheven in 2020. De taken die het college uitvoerde zijn overgenomen door het Omgevingsberaad Waddengebied. Deze pagina met subpagina's maken derhalve onderdeel uit van "Achief Overheid".

In het RCW zijn Rijk, Provincie, Gemeenten, Waterschappen, bedrijfsleven, natuurorganisaties en de wetenschap vertegenwoordigd. Het RCW is een strategisch overleg- en afstemmingsorgaan. Het RCW kijkt met integrale blik naar het Waddengebied en stemt de verschillende belangen op elkaar af. Er wordt informatie gedeeld en leden buigen zich over de ontwikkelingen die ontstaan binnen het Waddengebied. Het RCW ontwikkelt zelf geen beleid. Wel heeft het oog voor hedendaagse ontwikkelingen en zoekt het praktische oplossingen voor vraagstukken die zich voordoen. Het doel is daarbij uiteraard om het Waddengebied te versterken.

Huis_voor_de_wadden

U vindt de beschrijving van het RCW hier (pdf, 36 kB). Actuele zaken van het RCW zijn hier te vinden. De leden van het RCW worden hier voorgesteld. Korte verslagen van de vergaderingen vindt u hier. Het RCW-archief vindt u hier.

De onafhankelijk voorzitter van het RCW is de heer Arno Brok. In het dagelijks leven is de heer Arno Brok Commissaris van de Koning in Fryslân. De secretaris van het RCW is de heer Ruud de Jong. Het secretariaat is gehuisvest in Leeuwarden.

Meer weten over wat het Regiecollege bespreekt? Contact met het Regiecollege?

De RCW-leden hebben allemaal een eigen taak in het Waddengebied. Informatie vindt u op de websites van de leden én deze gezamenlijke website www.waddenzee.nl. Het RCW gaat over het “gezamenlijk goed besturen” van het Waddengebied. Het RCW bespreekt daarom strategische onderwerpen en stemt bestuurlijke plannen van de RCW-leden op elkaar af. Op RCW-actueel zult u de onderwerpen vinden waar over gesproken wordt en korte verslagen over de uitkomsten van de gesprekken. Het jaarplan van het RCW (pdf, 103 kB) vindt u hier.

Wilt u informatie geven aan het RCW of wilt u iets weten van het RCW dan kunt u contact opnemen met de secretaris van het RCW, de heer Ruud de Jong, via tel 058-2339012 of  per email: info@waddenzee.nl