Internationaal


De internationale (trilaterale) samenwerking voor de Waddenzee tussen Nederland, Duitsland en Denemarken vindt plaats op verschillende gebiedsniveaus en via verschillende instanties en organen.