Duurzame bereikbaarheid


Dit thema behandelt het verkeer en vervoer over het water, door de lucht en onder de Waddenzee via kabels en leidingen. Hierbij is ook aandacht voor de infrastructuur die nodig is om dit verkeer en vervoer mogelijk te maken. Een veilige en vlotte vaart is heel belangrijk voor de economie, recreatie en veiligheid. Rijkswaterstaat houdt de vaargeulen daarom constant op diepte. Ook het onderhoud van de aanlegplaatsen voor de veerboten en het markeren van de vaarwegen met boeien is in handen van Rijkswaterstaat. De scheepvaart op de Waddenzee wordt begeleid vanuit de Verkeerscentrales.