Spring naar hoofd-inhoud

Laatste nieuws

Meer Nieuws

Foto Luchtsurveillance Rijkswaterstaat

Deltares en Royal Haskoning hebben in opdracht van Rijkswaterstaat gekeken naar de effecten van baggeren op de natuurwaarden van de Eems-Dollard. Ook…

Coverbeeld Kokkel Rapport PRW

Zoute aquacultuur binnendijks in het Waddengebied is fysisch mogelijk. Dat is de belangrijkste conclusie uit de technische verkenning die…

Foto: Luchtsurveillance Rijkswaterstaat

Deze maand is Rijkswaterstaat gestart met aanvullende metingen om de invloed van stormen op de vaargeul Holwerd-Ameland te onderzoeken. Daarbij wordt…

WadWeten

Deze maand:

Eidereend moet afscheid nemen van megagezonde mosseldieet

Meer weten van het Wad

Vragen? Stel direct uw vraag

Bij eenvoudige vragen per mail kunt u binnen twee dagen een antwoord verwachten. Bij complexe vragen zullen wij aangeven met welke beantwoordtermijn u rekening moet houden.

Stuur een app    Mail ons nu

Wadden in Beeld 2021

Signalen vanuit beheer

In ‘Wadden in Beeld’ hebben verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends in het Waddengebied in 2021 in beeld gebracht.

Wadden in Beeld

Actuele waterstand WaddenZee

Wat is het geheim van het getij? Waarom is het niet elke dag op dezelfde tijd hoogwater? Heeft het iets te maken met de maan? Of met de zon? Waarom is het in Den Helder eerder hoogwater dan in Delfzijl? Waterstanden in de Waddenzee en Noordzee worden gemeten en voorspeld door Rijkswaterstaat.

Naar waterstanden