Spring naar hoofd-inhoud
15.07.2019 09:48

Gedragscode dronevliegers Waddengebied

De digitale flyer Gedragscode voor dronevliegers – Vliegen met respect voor de Waddennatuur...


Cat: Voorlichting en educatie
10.07.2019 13:35

Rapport over gevolgen van de door de MSC Zoe verloren lading voor de Noordzeekustzone en de Waddenzee

Onderzoeks- en monitoringplan voor de korte- en langetermijngevolgen van microplastics voor het...


Cat: Onderzoek en Monitoring
05.07.2019 17:48

Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app

Rijkswaterstaat heeft alle beschikbare informatie over getijden, golfhoogten, waterstanden,...


Cat: Veiligheid
03.07.2019 14:48

Rook- en stookverbod nu op alle Friese Waddeneilanden van kracht

Na Ameland, Vlieland en Schiermonnikoog heeft ook Terschelling dinsdag een rook- en stookverbod...


Cat: Veiligheid
29.06.2019 14:00

Nieuwe Waddenloods in Lauwersoog

LAUWERSOOG - ‘De Waddenloods is een mooie stap op weg naar een stevige samenwerking in het...


Cat: Beheren
28.06.2019 17:48

Waddenfonds steekt € 10 miljoen in verbetering vis- en vogelstand

Drie grootschalige projecten in Waddengebied kunnen van start


Cat: Overheid
24.06.2019 13:00

Magazine over vaarrecreatie op de Waddenzee

LAUWERSOOG - Waddengedeputeerde Henk Staghouwer heeft zojuist het eerste exemplaar in ontvangst...


Cat: Recreatie
20.06.2019 14:48

Wadden in Beeld 2018

Is hete zomer voorbode voor ecosysteem-verandering Waddenzee?


Cat: Onderzoek en Monitoring

22e Symposium van de Waddenacademie op 23 mei 2019

Lees meer

Actueel

Scholekster met jongen. Foto Saxifraga-Piet Munsterman

WadWeten: Scholeksters passen zich een beetje aan

Doordat het klimaat op aarde verandert, stijgt de zeespiegel van de Waddenzee en zijn er meer zomerstormen, waardoor nesten van broedvogels op de lage kwelder vaker wegspoelen. Reeds gevestigde scholeksters zijn niet hoger gaan broeden, maar nieuwkomers zoeken het hoger op.

Website Eems-Dollard: versterking natuur, economie en leefbaarheid

De Eems-Dollard is een uniek natuurgebied. Eén van de laatste plekken in Nederland waar zoet en zout water samen komen. Een plek waar industrie en natuur prima samen kunnen gaan, mits er een goed evenwicht is. Dat is nu niet het geval: het gaat niet goed met de Eems-Dollard. Daarom slaan overheden, bedrijven en natuurorganisaties de handen ineen om de natuur, economie en leefbaarheid te versterken.

De veerboot op weg naar Ameland

Documentaire biedt inkijk in eilander leven

Eilanders zijn zich bewust van hun bevoorrechte positie. Ze wonen op bijzondere plekken in een omgeving vol natuurschoon. Maar er zijn op de eilanden de nodige uitdagingen op het gebied van leefbaarheid. Met een documentaire wordt die problematiek in beeld gebracht.

Handige website watersporters en beroepsvaart

Op de website www.waddendata.nl zijn flink wat gegevens bij elkaar gebracht die van nut kunnen zijn voor watersporters en de beroepsvaart. Er zijn per locatie realtime data beschikbaar over onder meer waterstanden, getijdenvoorspellingen, golfhoogtes en zicht.

Kamerbrief één beheerautoriteit Waddenzee

Ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de te vormen Beheerautoriteit voor de Waddenzee.

Kaarten en data Waddenzee op Nationaal Georegister

Op het Nationaal Georegister zijn geografische kaarten en data over een keur aan onderwerpen raadpleegbaar, waaronder de Wadden(zee). Klik hier voor meer informatie. 

Wadden op de kaart: Historische kaarten Waddenzee

Via Tresoar is op het Fries Kaartenkabinet historisch kaartmateriaal online beschikbaar. Waddenzee.nl heeft alvast een selectie voor u gemaakt van historische kaarten specifiek voor de Waddenzee.

Samenwerkende Beheerders Waddenzee

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door 13 beheerders. Hun gezamenlijke doel is de natuur in de Waddenzee te verbeteren. Dit kan door steeds beter samen te werken. Dit doen de 13 beheerders nu via de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Doel is om in 2018 als zijnde één beheerder samen te werken. Want: Werelderfgoed Waddenzee verdient een goed georganiseerd natuurbeheer. De samenwerking krijgt zijn beslag in de volgende onderwerpen:


Opinie: De zee is geen afvalputje

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Albert de Hoop, voormalig burgemeester van Ameland en voormalig voorzitter van KIMO.

Op  de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

Lees het volledige artikel

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.

Ga naar de website