Spring naar hoofd-inhoud

Laatste nieuws

Meer Nieuws

Op maandag 20 juni vindt de Toogdag voor de Wadden plaats in Delfzijl.

Foto Tom van der Have Bureau Waardenburg

Er zijn mogelijkheden voor herstel van de platte oester in de Waddenzee. De soort is zo goed als uitgestorven, maar een kleine populatie weet al…

Foto: Eems-Dollard2050.nl

De aanleg van proefproject Brede Groene Dijk gaat vandaag, 16 mei, van start. De zeedijk langs de Dollard wordt over een lengte van 750 meter breder…

WadWeten

Maandelijks een bericht over recent onderzoek in het Waddengebied

Deze maand: Mosselbank onder water leeft een jaar korter dan die op droogvallend wad

Meer weten van het Wad

Vragen? Stel direct uw vraag

Bij eenvoudige vragen per mail kunt u binnen twee dagen een antwoord verwachten. Bij complexe vragen zullen wij aangeven met welke beantwoordtermijn u rekening moet houden.

Stuur een app    Mail ons nu

Wadden in Beeld 2020

Signalen vanuit beheer

In ‘Wadden in Beeld’ hebben verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends in het Waddengebied in 2020 in beeld gebracht.

Wadden in Beeld

Actuele waterstand WaddenZee

Wat is het geheim van het getij? Waarom is het niet elke dag op dezelfde tijd hoogwater? Heeft het iets te maken met de maan? Of met de zon? Waarom is het in Den Helder eerder hoogwater dan in Delfzijl? Waterstanden in de Waddenzee en Noordzee worden gemeten en voorspeld door Rijkswaterstaat.

Naar waterstanden