Spring naar hoofd-inhoud

Laatste nieuws

Meer Nieuws

Door 'dynamische bewegingen' in het Waddengebied is er een nieuwe, natuurlijke vaargeul ontstaan tussen Holwerd en Ameland. Dat meldt Rijkswaterstaat.

foto Universiteit Utrecht

In de Waddenzee zweeft ongeveer 20 ton polystyreen en nog eens 5 ton ‘pet’ in de vorm van onzichtbare nano- en microdeeltjes.

Foto Frank Kruk

AMELAND – Op het strand van Ameland spoelen opnieuw veel mosdiertjes aan. Deze kunnen overlast veroorzaken. De gemeente verplaatst de mosdiertjes naar…

WadWeten

Maandelijks een bericht over recent onderzoek in het Waddengebied

Deze maand: Visdiefjes verschillen in de keuze van hun vakantiebestemming

Meer weten van het Wad

Vragen? Stel direct uw vraag

Bij eenvoudige vragen per mail kunt u binnen twee dagen een antwoord verwachten. Bij complexe vragen zullen wij aangeven met welke beantwoordtermijn u rekening moet houden.

Stuur een app    Mail ons nu

Wadden in Beeld 2020

Signalen vanuit beheer

In ‘Wadden in Beeld’ hebben verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends in het Waddengebied in 2020 in beeld gebracht.

Wadden in Beeld

Actuele waterstand WaddenZee

Wat is het geheim van het getij? Waarom is het niet elke dag op dezelfde tijd hoogwater? Heeft het iets te maken met de maan? Of met de zon? Waarom is het in Den Helder eerder hoogwater dan in Delfzijl? Waterstanden in de Waddenzee en Noordzee worden gemeten en voorspeld door Rijkswaterstaat.

Naar waterstanden