Spring naar hoofd-inhoud

Laatste nieuws

Meer Nieuws

Een stroomkabel voor windparken op de Noordzee buiten Schiermonnikoog om wordt minimaal 110 miljoen euro duurder. Manager offshore Marco Kuijpers van…

Het Waddengebied kent vele bijzondere woorden. Het woord ‘wad’ is zelfs het oudste bekende Nederlandse woord! Om die woorden in het zonnetje te zetten…

Er komt een meerjarige kennisagenda voor het Waddengebied. Kennis is van groot belang voor het ontwikkelen van beleid en het beheren van het gebied.…

WadWeten

Maandelijks een bericht over recent onderzoek in het Waddengebied

Deze maand: Een nieuwe brakwater soort in Friesland

Meer weten van het Wad

Vragen? Stel direct uw vraag

Bij eenvoudige vragen per mail kunt u binnen twee dagen een antwoord verwachten. Bij complexe vragen zullen wij aangeven met welke beantwoordtermijn u rekening moet houden.

Stuur een app    Mail ons nu

Wadden in Beeld 2019

Signalen vanuit beheer

In ‘Wadden in Beeld’ hebben verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends in het Waddengebied in 2019 in beeld gebracht.

Wadden in Beeld

Actuele waterstand WaddenZee

Wat is het geheim van het getij? Waarom is het niet elke dag op dezelfde tijd hoogwater? Heeft het iets te maken met de maan? Of met de zon? Waarom is het in Den Helder eerder hoogwater dan in Delfzijl? Waterstanden in de Waddenzee en Noordzee worden gemeten en voorspeld door Rijkswaterstaat.

Naar waterstanden