Skip to main content
12.11.2018 09:16

Vaarrecreatie op Wad stabiel in 2017

De hoeveelheid vaarrecreanten op het Wad neemt af, maar de verblijfsduur neemt toe. Daardoor is het...


Cat: Onderzoek en Monitoring
08.11.2018 09:33

Commissaris Arno Brok wordt nieuwe voorzitter van Regiecollege Waddengebied

Commissaris van de Koning Arno Brok wordt de nieuwe voorzitter van het Regiecollege Waddengebied....


Cat: Overheid
07.11.2018 10:18

Helderse bedrijven passen buitenverlichting aan voor meer duisternis op Wad

DEN HELDER – Port of Den Helder, de NAM, Rijkswaterstaat en Defensie gaan de buitenverlichting op...


Cat: Milieu
02.11.2018 14:07

Waddenfonds investeert 115.000 euro in leefbaarheid drie waddenprovincies

Het Waddenfonds draagt 115.000 euro bij aan vijf nieuwe projecten die de leefbaarheid in het...


Cat: Overheid
02.11.2018 09:02

Ook dit jaar weer recordaantal jonge zeehonden in de Waddenzee

Er komen steeds meer jonge zeehonden bij in de Waddenzee. Bij de tellingen in de Waddenzee van...


Cat: Onderzoek en Monitoring
30.10.2018 09:30

Lontkade bij Vijfhuizen mag worden doorgestoken

De lontkade bij Vijfhuizen, een buurtschap bij Hallum, mag worden doorgestoken. De rechtbank van...


Cat: Landbouw
25.10.2018 09:30

Oesterrapen Waddenzee op nieuwe leest

Het nieuwe afsprakenkader voor het handmatig oesterrapen is vrijwel afgerond. De belanghebbende...


Cat: Visserij
23.10.2018 10:26

Gravende honden schaden Friese dijken

Gravende honden maken de Friese dijken kwetsbaar. Wetterskip Fryslân treedt daarom voortaan...


Cat: Veiligheid
Geen nieuws beschikbaar.

Actueel

Japanse oesters met aangroei op de schelp. Foto: Saxifraga-Eric Gibcus

WadWeten: Op een oester

Oesterriffen zijn een hotspot voor biodiversiteit. Niet alleen tussen de oesterschelpen wemelt het van het leven. Uit onderzoek blijkt de soortensamenstelling van aangroei op de oesters verrassend veel verschilt tussen de platte en de Japanse oester.

De veerboot op weg naar Ameland

Documentaire biedt inkijk in eilander leven

Eilanders zijn zich bewust van hun bevoorrechte positie. Ze wonen op bijzondere plekken in een omgeving vol natuurschoon. Maar er zijn op de eilanden de nodige uitdagingen op het gebied van leefbaarheid. Met een documentaire wordt die problematiek in beeld gebracht.

Handige website watersporters en beroepsvaart

Op de website www.waddendata.nl zijn flink wat gegevens bij elkaar gebracht die van nut kunnen zijn voor watersporters en de beroepsvaart. Er zijn per locatie realtime data beschikbaar over onder meer waterstanden, getijdenvoorspellingen, golfhoogtes en zicht.

Documenten plan bochtafsnijding geul Holwerd-Ameland

Vanaf 31 augustus 2018 liggen alle documenten rondom het projectplan van de bochtafsnijding van de geul tussen Holwerd en Ameland ter inzage. Dit geldt ook voor de MER- beoordeling (Millieu Effect Rapportage). De hoofddocumenten met alle bijlagen zijn voor u hier op een rij gezet.

Kamerbrief één beheerautoriteit Waddenzee

Ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de te vormen Beheerautoriteit voor de Waddenzee.

Kaarten en data Waddenzee op Nationaal Georegister

Op het Nationaal Georegister zijn geografische kaarten en data over een keur aan onderwerpen raadpleegbaar, waaronder de Wadden(zee). Klik hier voor meer informatie. 

Wadden op de kaart: Historische kaarten Waddenzee

Via Tresoar is op het Fries Kaartenkabinet historisch kaartmateriaal online beschikbaar. Waddenzee.nl heeft alvast een selectie voor u gemaakt van historische kaarten specifiek voor de Waddenzee.

Samenwerkende Beheerders Waddenzee

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door 13 beheerders. Hun gezamenlijke doel is de natuur in de Waddenzee te verbeteren. Dit kan door steeds beter samen te werken. Dit doen de 13 beheerders nu via de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Doel is om in 2018 als zijnde één beheerder samen te werken. Want: Werelderfgoed Waddenzee verdient een goed georganiseerd natuurbeheer. De samenwerking krijgt zijn beslag in de volgende onderwerpen:


Kunst maakt wetenschap inzichtelijk

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Marc van Vliet, kunstenaar en theatermaker.

Op  de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

Lees het volledige artikel

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.

Ga naar de website