Spring naar hoofd-inhoud

Laatste nieuws

Meer Nieuws

Zonsondergang boven het Wad. Foto: AB

Minister Visser (IenW) en minister Schouten (LNV) informeren de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het gebied van de Waddenzee.

Foto Beeldbank RWS

Op verzoek van de vaste commissie voor EZK van de Tweede Kamer heeft de Waddenacademie onafhankelijk juridisch advies uitgebracht ten aanzien van de…

Coverbeeld Wadden in Beeld 2020

Het jaarboekje Wadden in Beeld is weer verschenen. Het boekje benoemt en duidt nu voor de 6e keer opvallende trends uit de natuur, in het landschap,…

WadWeten

Maandelijks een bericht over recent onderzoek in het Waddengebied

Deze maand: ‘Keilende’ zeevogels melden zich langs de kust

Meer weten van het Wad

Vragen? Stel direct uw vraag

Bij eenvoudige vragen per mail kunt u binnen twee dagen een antwoord verwachten. Bij complexe vragen zullen wij aangeven met welke beantwoordtermijn u rekening moet houden.

Stuur een app    Mail ons nu

Wadden in Beeld 2020

Signalen vanuit beheer

In ‘Wadden in Beeld’ hebben verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends in het Waddengebied in 2020 in beeld gebracht.

Wadden in Beeld

Actuele waterstand WaddenZee

Wat is het geheim van het getij? Waarom is het niet elke dag op dezelfde tijd hoogwater? Heeft het iets te maken met de maan? Of met de zon? Waarom is het in Den Helder eerder hoogwater dan in Delfzijl? Waterstanden in de Waddenzee en Noordzee worden gemeten en voorspeld door Rijkswaterstaat.

Naar waterstanden