Skip to main content
14.12.2018 12:04

Waddenorganisaties gaan gegevens en kennis delen

Organisaties die actief zijn op het gebied van bestuur, gebruik en beheer van de Waddenzee gaan hun...


Cat: Onderzoek en Monitoring
13.12.2018 16:26

Kwelders kansrijk voor vastleggen CO2

Het klimaat verandert omdat de temperatuur op de aarde stijgt. Dat komt doordat er steeds meer...


Cat: Milieu
11.12.2018 09:37

Drie nieuwe alternatieven voor dijk Vlieland

De Waddenzeedijk op Vlieland kan anders versterkt worden dan met de eerder gepresenteerde oplossing...


Cat: Veiligheid
06.12.2018 09:22

Onderzoek toont aan hoe erg de Waddenzee met plastic is vervuild

Voor het eerst is onderzocht hoeveel zwerfafval er in de Waddenzee zit en waar het eigenlijk...


Cat: Milieu
05.12.2018 08:26

Start golfoploopproef Waddenzeedijk voor sterkte van grasmatten

Om te achterhalen hoe sterk het zwakste punt van een grasmat als dijkbekleding is, start...


Cat: Veiligheid
03.12.2018 10:44

Hoeveel miljoen heeft Europa voor de Waddenzee over?

Er lijkt een reële kans op een doorstart van het project 'Waddenagenda'. De afgelopen drie jaar is...


Cat: Sociaal-economisch
30.11.2018 08:22

'Volgend jaar besluit over bredere sluis bij Kornwerderzand'

Er wordt waarschijnlijk volgend jaar een beslissing genomen over het breder maken van de sluis in...


Cat: Verkeer en Vervoer
28.11.2018 10:35

Landschapsbiografie zet verhaal Nationale Parken scherp neer

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer overhandigden op woensdag 27 november...


Cat: Voorlichting en educatie
Geen nieuws beschikbaar.

Actueel

Geulen in het zandige wad met ribbels. Foto: Harry van Reeken, Beeldbank RWS

WadWeten: Het wad van Maas en Waal

De bodemsamenstelling verschilt in de Waddenzee van plek tot plek. Er zijn wadplaten met grofkorrelig zand maar ook heel slikkige stukken met fijn slib. De oorsprong van de zand- en slibdeeltjes verschilt: het zand is tijdens de ijstijden afgezet terwijl het meeste slib is aangevoerd door rivieren uit de regio, met in de westelijke Waddenzee een grote bijdrage van de Rijn!

De veerboot op weg naar Ameland

Documentaire biedt inkijk in eilander leven

Eilanders zijn zich bewust van hun bevoorrechte positie. Ze wonen op bijzondere plekken in een omgeving vol natuurschoon. Maar er zijn op de eilanden de nodige uitdagingen op het gebied van leefbaarheid. Met een documentaire wordt die problematiek in beeld gebracht.

Handige website watersporters en beroepsvaart

Op de website www.waddendata.nl zijn flink wat gegevens bij elkaar gebracht die van nut kunnen zijn voor watersporters en de beroepsvaart. Er zijn per locatie realtime data beschikbaar over onder meer waterstanden, getijdenvoorspellingen, golfhoogtes en zicht.

Documenten plan bochtafsnijding geul Holwerd-Ameland

Vanaf 31 augustus 2018 liggen alle documenten rondom het projectplan van de bochtafsnijding van de geul tussen Holwerd en Ameland ter inzage. Dit geldt ook voor de MER- beoordeling (Millieu Effect Rapportage). De hoofddocumenten met alle bijlagen zijn voor u hier op een rij gezet.

Kamerbrief één beheerautoriteit Waddenzee

Ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de te vormen Beheerautoriteit voor de Waddenzee.

Kaarten en data Waddenzee op Nationaal Georegister

Op het Nationaal Georegister zijn geografische kaarten en data over een keur aan onderwerpen raadpleegbaar, waaronder de Wadden(zee). Klik hier voor meer informatie. 

Wadden op de kaart: Historische kaarten Waddenzee

Via Tresoar is op het Fries Kaartenkabinet historisch kaartmateriaal online beschikbaar. Waddenzee.nl heeft alvast een selectie voor u gemaakt van historische kaarten specifiek voor de Waddenzee.

Samenwerkende Beheerders Waddenzee

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door 13 beheerders. Hun gezamenlijke doel is de natuur in de Waddenzee te verbeteren. Dit kan door steeds beter samen te werken. Dit doen de 13 beheerders nu via de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Doel is om in 2018 als zijnde één beheerder samen te werken. Want: Werelderfgoed Waddenzee verdient een goed georganiseerd natuurbeheer. De samenwerking krijgt zijn beslag in de volgende onderwerpen:


Kunst maakt wetenschap inzichtelijk

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Marc van Vliet, kunstenaar en theatermaker.

Op  de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

Lees het volledige artikel

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.

Ga naar de website