Spring naar hoofd-inhoud

Laatste nieuws

Meer Nieuws

Foto: Eems-Dollard 2050

Deze week start de nieuwe serie van tien korte, vrolijke filmpjes (vlogs) over natuurherstel van de Eems-Dollard. Siets Nobel van Moomba Media is de…

Naast het walviskadaver wordt de duinvegetatie nauwkeurig in kaart gebracht. Foto: Martin Baptist, Wageningen Marine Research.

Rijkswaterstaat wil gestrande, dode walvissen vaker laten liggen zodat de kadavers op een natuurlijke manier kunnen vergaan. Dat zou kunnen op…

Zonsondergang boven het Wad. Foto: AB

Minister Visser (IenW) en minister Schouten (LNV) informeren de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het gebied van de Waddenzee.

WadWeten

Maandelijks een bericht over recent onderzoek in het Waddengebied

Deze maand: ‘Keilende’ zeevogels melden zich langs de kust

Meer weten van het Wad

Vragen? Stel direct uw vraag

Bij eenvoudige vragen per mail kunt u binnen twee dagen een antwoord verwachten. Bij complexe vragen zullen wij aangeven met welke beantwoordtermijn u rekening moet houden.

Stuur een app    Mail ons nu

Wadden in Beeld 2020

Signalen vanuit beheer

In ‘Wadden in Beeld’ hebben verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends in het Waddengebied in 2020 in beeld gebracht.

Wadden in Beeld

Actuele waterstand WaddenZee

Wat is het geheim van het getij? Waarom is het niet elke dag op dezelfde tijd hoogwater? Heeft het iets te maken met de maan? Of met de zon? Waarom is het in Den Helder eerder hoogwater dan in Delfzijl? Waterstanden in de Waddenzee en Noordzee worden gemeten en voorspeld door Rijkswaterstaat.

Naar waterstanden