Spring naar hoofd-inhoud

Laatste nieuws

Meer Nieuws

Op donderdag 9 februari organiseert het Investeringskader Waddengebied (IKW) in De IJsherberg in Dokkum het symposium Investeren in het Waddengebied.…

Rijkswaterstaat is, namens de minister van IenW, voortouwnemer voor het opstellen van de Natura2000 beheerplannen van de Rijkswateren. Momenteel…

foto pixabay

Wat doe je als er op één plek te veel konijnen zijn? En op een andere te weinig? Dan ga je ze verhuizen. Tientallen konijnen uit Rotterdam zijn dit…

WadWeten

Deze maand:

Waddenzee verliest kraamkamerfunctie voor meerdere soorten platvissen

Meer weten van het Wad

Vragen? Stel direct uw vraag

Bij eenvoudige vragen per mail kunt u binnen twee dagen een antwoord verwachten. Bij complexe vragen zullen wij aangeven met welke beantwoordtermijn u rekening moet houden.

Stuur een app    Mail ons nu

Wadden in Beeld 2021

Signalen vanuit beheer

In ‘Wadden in Beeld’ hebben verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends in het Waddengebied in 2021 in beeld gebracht.

Wadden in Beeld

Actuele waterstand WaddenZee

Wat is het geheim van het getij? Waarom is het niet elke dag op dezelfde tijd hoogwater? Heeft het iets te maken met de maan? Of met de zon? Waarom is het in Den Helder eerder hoogwater dan in Delfzijl? Waterstanden in de Waddenzee en Noordzee worden gemeten en voorspeld door Rijkswaterstaat.

Naar waterstanden