Spring naar hoofd-inhoud
17.10.2019 09:25

Kamervragen over bodemdaling en gaswinning Waddenzee

De ChristenUnie en D66 hebben woensdag Kamervragen gesteld aan minister Eric Wiebes van Economische...


Cat: Milieu
14.10.2019 09:10

RUG monitort duisternis in Noord-Nederland

Roodeschool – Sterrenkundigen van de Rijksuniversiteit Groningen hebben het initiatief genomen tot...


Cat: Onderzoek en Monitoring
08.10.2019 14:56

Aanpak van plastic in de Waddenzee vraagt om gecoördineerde actie

Het meeste zwerfafval in de Waddenzee is afkomstig van de visserij en van recreatie. In april 2019...


Cat: Milieu
04.10.2019 18:01

Waddenfonds draagt € 100.000,-- bij aan nieuwe dorpshuizen

Voor de bouw van twee nieuwe dorpshuizen in het Waddengebied trekt het Waddenfonds in totaal €...


Cat: Sociaal-economisch
03.10.2019 09:29

Koeien blazen kwelders nieuw leven in

Met grazende koeien op de kwelders bij Holwerd blazen boeren het gebied weer nieuw leven in. Zij...


Cat: Landbouw
01.10.2019 09:22

Nieuwe schepen Rederij Doeksen per april 2020 in de vaart

HARLINGEN - De nieuwe LNG-catamarans van Rederij Doeksen worden in april 2020 in de vaart genomen....


Cat: Verkeer en Vervoer
30.09.2019 09:31

Big Brother op de Waddenzee: meer dan honderd vogels worden gevolgd

Op de Waddenzee is een netwerk van ontvangers actief om de bewegingen van meer dan honderd kanoeten...


Cat: Onderzoek en Monitoring
26.09.2019 09:30

Hoe kan de Friese kust zich aanpassen aan extreme zeespiegelstijging?

Recent zijn nieuwe extreme klimaatscenario’s uitgewerkt voor zeespiegelstijging in Nederland. Wat...


Cat: Onderzoek en Monitoring

22e Symposium van de Waddenacademie op 23 mei 2019

Lees meer

Actueel

Tapuit. Foto: Ron Knight - Flickr: Northern Wheatear, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31395793

WadWeten: Tapuiten, konijnen en duinbeheer

De Waddeneilanden zijn belangrijke broedgebieden voor de tapuit. Aanvankelijk waren het de konijnen die gebieden geschikt hielden voor broedende tapuiten. Nu worden ook met succes beheersmaatregelen toegepast.

Website Eems-Dollard: versterking natuur, economie en leefbaarheid

De Eems-Dollard is een uniek natuurgebied. Eén van de laatste plekken in Nederland waar zoet en zout water samen komen. Een plek waar industrie en natuur prima samen kunnen gaan, mits er een goed evenwicht is. Dat is nu niet het geval: het gaat niet goed met de Eems-Dollard. Daarom slaan overheden, bedrijven en natuurorganisaties de handen ineen om de natuur, economie en leefbaarheid te versterken.

De veerboot op weg naar Ameland

Documentaire biedt inkijk in eilander leven

Eilanders zijn zich bewust van hun bevoorrechte positie. Ze wonen op bijzondere plekken in een omgeving vol natuurschoon. Maar er zijn op de eilanden de nodige uitdagingen op het gebied van leefbaarheid. Met een documentaire wordt die problematiek in beeld gebracht.

Handige website watersporters en beroepsvaart

Op de website www.waddendata.nl zijn flink wat gegevens bij elkaar gebracht die van nut kunnen zijn voor watersporters en de beroepsvaart. Er zijn per locatie realtime data beschikbaar over onder meer waterstanden, getijdenvoorspellingen, golfhoogtes en zicht.

Kamerbrief één beheerautoriteit Waddenzee

Ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de te vormen Beheerautoriteit voor de Waddenzee.

Kaarten en data Waddenzee op Nationaal Georegister

Op het Nationaal Georegister zijn geografische kaarten en data over een keur aan onderwerpen raadpleegbaar, waaronder de Wadden(zee). Klik hier voor meer informatie. 

Wadden op de kaart: Historische kaarten Waddenzee

Via Tresoar is op het Fries Kaartenkabinet historisch kaartmateriaal online beschikbaar. Waddenzee.nl heeft alvast een selectie voor u gemaakt van historische kaarten specifiek voor de Waddenzee.

Samenwerkende Beheerders Waddenzee

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door 13 beheerders. Hun gezamenlijke doel is de natuur in de Waddenzee te verbeteren. Dit kan door steeds beter samen te werken. Dit doen de 13 beheerders nu via de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Doel is om in 2018 als zijnde één beheerder samen te werken. Want: Werelderfgoed Waddenzee verdient een goed georganiseerd natuurbeheer. De samenwerking krijgt zijn beslag in de volgende onderwerpen:


Opinie: Aanpak van plastic in de Waddenzee vraagt om gecoördineerde actie

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Floris van Bentum, werkzaam bij Rijkswaterstaat en trekker van de Community Plasticvrije Waddenzee in samenwerking met bureau de Lynx.

Op  de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

Lees het volledige artikel

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.

Ga naar de website