Spring naar hoofd-inhoud
16.05.2019 08:48

Minister geeft startsein voor schoner water Eems-Dollard

Het water van de Eems-Dollard in Oost-Groningen is vertroebeld door grote hoeveelheden slib. Op...


Cat: Natuur en Landschap
15.05.2019 17:41

Versterking Waddenzeedijk moet Vlieland weer 50 jaar beschermen

Rijkswaterstaat kiest voor een zeewaartse versterking van de Waddenzeedijk op Vlieland, minister...


Cat: Civiele werken
13.05.2019 09:41

Bijzondere plantensoort gevonden op Schiermonnikoog

Leden van de vereniging voor veldbiologie Herbaricum Frisicum hebben zondag bij een zoektocht naar...


Cat: Natuur en Landschap
07.05.2019 15:41

Extra elektriciteitskabels in Waddenzee tussen Holwerd en Ameland

Netbeheerder Liander gaat tussen Ameland en Holwerd aan de slag met de aanleg van twee extra...


Cat: Energie
30.04.2019 17:45

Bedrijven oesterrapen Waddenzee bekend

Het dossier oesterrapen Waddenzee gaat met dit besluit naar een nieuwe fase. Nu de toekomstige...


Cat: Visserij
30.04.2019 09:41

'Onderzoek naar afname wadvogels bij boorlocaties in Waddenzee'

Er moet een onderzoek komen naar het verband tussen de daling van het wadvogels en de gaswinning in...


Cat: Natuur en Landschap
24.04.2019 15:41

Nieuw zand voor waterveiligheid Schiermonnikoog

De kustlijn van Schiermonnikoog schuift jaarlijks tussen strandpaal 4 en 5 ongeveer 30 m landwaarts.


Cat: Veiligheid
23.04.2019 10:01

Duurzaam schip bezoekt Werelderfgoed Waddenzee

De catamaran Energy Observer, één van de eerste waterstofschepen ter wereld, vaart de hele wereld...


Cat: Energie

22e Symposium van de Waddenacademie op 23 mei 2019

Lees meer

Actueel

Grote aantallen vogels maken gebruik van het dynamische waddengebied. Foto: Marcel van Kammen

WadWeten: Biodiversiteit van het waddengebied

In het waddengebied is van meer dan 100 soorten vastgesteld dat ze door vervuiling, het verlies van leefgebied en intensief gebruik zijn uitgestorven. Maar in de loop der tijd deden ook nieuwe organismen hun intrede en herstelden sommige soorten zich.

Website Eems-Dollard: versterking natuur, economie en leefbaarheid

De Eems-Dollard is een uniek natuurgebied. Eén van de laatste plekken in Nederland waar zoet en zout water samen komen. Een plek waar industrie en natuur prima samen kunnen gaan, mits er een goed evenwicht is. Dat is nu niet het geval: het gaat niet goed met de Eems-Dollard. Daarom slaan overheden, bedrijven en natuurorganisaties de handen ineen om de natuur, economie en leefbaarheid te versterken.

De veerboot op weg naar Ameland

Documentaire biedt inkijk in eilander leven

Eilanders zijn zich bewust van hun bevoorrechte positie. Ze wonen op bijzondere plekken in een omgeving vol natuurschoon. Maar er zijn op de eilanden de nodige uitdagingen op het gebied van leefbaarheid. Met een documentaire wordt die problematiek in beeld gebracht.

Handige website watersporters en beroepsvaart

Op de website www.waddendata.nl zijn flink wat gegevens bij elkaar gebracht die van nut kunnen zijn voor watersporters en de beroepsvaart. Er zijn per locatie realtime data beschikbaar over onder meer waterstanden, getijdenvoorspellingen, golfhoogtes en zicht.

Kamerbrief één beheerautoriteit Waddenzee

Ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de te vormen Beheerautoriteit voor de Waddenzee.

Kaarten en data Waddenzee op Nationaal Georegister

Op het Nationaal Georegister zijn geografische kaarten en data over een keur aan onderwerpen raadpleegbaar, waaronder de Wadden(zee). Klik hier voor meer informatie. 

Wadden op de kaart: Historische kaarten Waddenzee

Via Tresoar is op het Fries Kaartenkabinet historisch kaartmateriaal online beschikbaar. Waddenzee.nl heeft alvast een selectie voor u gemaakt van historische kaarten specifiek voor de Waddenzee.

Samenwerkende Beheerders Waddenzee

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door 13 beheerders. Hun gezamenlijke doel is de natuur in de Waddenzee te verbeteren. Dit kan door steeds beter samen te werken. Dit doen de 13 beheerders nu via de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Doel is om in 2018 als zijnde één beheerder samen te werken. Want: Werelderfgoed Waddenzee verdient een goed georganiseerd natuurbeheer. De samenwerking krijgt zijn beslag in de volgende onderwerpen:


Opinie: De zee is geen afvalputje

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Albert de Hoop, voormalig burgemeester van Ameland en voormalig voorzitter van KIMO.

Op  de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

Lees het volledige artikel

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.

Ga naar de website