Skip to main content
21.01.2019 10:52

Nieuwe subsidieronde Waddenfonds start deze zomer

Het Waddenfonds start in de zomer van dit jaar met een nieuwe subsidieronde voor alle acht...


Cat: Overheid
18.01.2019 17:44

Berging overboord geslagen containers van start

Deze ochtend (18 januari 2019) zijn de weersomstandigheden voldoende om de berging te kunnen...


Cat: Milieu
18.01.2019 09:10

Afsluitdijk trekt 700.000 bezoekers in 2018

Het aantal toeristen dat jaarlijks een bezoek brengt aan de Afsluitdijk is de afgelopen jaren meer...


Cat: Recreatie, Voorlichting en educatie
16.01.2019 10:27

Waddenburgemeesters bedanken helpers: 'Hartverwarmend'

De burgemeesters van de Waddeneilanden bedanken iedereen die heeft geholpen bij het opruimen van de...


Cat: Milieu
15.01.2019 15:33

Documenten rond MSC Zoe op een rij

Op waddenzee.nl is een verzameling officiële documenten beschikbaar rond het containerverlies van...


Cat: Overheid
14.01.2019 09:02

App om microplastickorrels in kaart te brengen

Sinds kort is een applicatie beschikbaar waarmee mensen in het waddengebied grootschalig de...


Cat: Milieu
11.01.2019 11:01

Start bochtafsnijding Vloedgeul bij Holwerd

Rijkswaterstaat start komende week met het baggeren van de bochtafsnijding (Vloedgeul) op het...


Cat: Verkeer en Vervoer
10.01.2019 09:00

Rijkswaterstaat en Waddenacademie starten onderzoek naar plasticverontreiniging

Rijkswaterstaat start samen met de Waddenacademie een onderzoek naar de (middel)lange...


Cat: Onderzoek en Monitoring
Geen nieuws beschikbaar.

Actueel

Het strand ligt bezaaid met spullen uit de containers. Foto: Waddenvereniging.

WadWeten: Langetermijneffecten containerramp ongewis

Vrijwilligers die hielpen met het opruimen van de troep uit de containers, zagen hoe enorme hoeveelheden piepschuim verbrokkelden op het strand. De duinen, kwelders en wadplaten raakten bezaaid met plastic resten. Al dat plastic in het waddenmilieu breekt niet of nauwelijks af. Ecologen maken zich grote zorgen over de langetermijneffecten.

De veerboot op weg naar Ameland

Documentaire biedt inkijk in eilander leven

Eilanders zijn zich bewust van hun bevoorrechte positie. Ze wonen op bijzondere plekken in een omgeving vol natuurschoon. Maar er zijn op de eilanden de nodige uitdagingen op het gebied van leefbaarheid. Met een documentaire wordt die problematiek in beeld gebracht.

Handige website watersporters en beroepsvaart

Op de website www.waddendata.nl zijn flink wat gegevens bij elkaar gebracht die van nut kunnen zijn voor watersporters en de beroepsvaart. Er zijn per locatie realtime data beschikbaar over onder meer waterstanden, getijdenvoorspellingen, golfhoogtes en zicht.

Kamerbrief één beheerautoriteit Waddenzee

Ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de te vormen Beheerautoriteit voor de Waddenzee.

Kaarten en data Waddenzee op Nationaal Georegister

Op het Nationaal Georegister zijn geografische kaarten en data over een keur aan onderwerpen raadpleegbaar, waaronder de Wadden(zee). Klik hier voor meer informatie. 

Wadden op de kaart: Historische kaarten Waddenzee

Via Tresoar is op het Fries Kaartenkabinet historisch kaartmateriaal online beschikbaar. Waddenzee.nl heeft alvast een selectie voor u gemaakt van historische kaarten specifiek voor de Waddenzee.

Samenwerkende Beheerders Waddenzee

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door 13 beheerders. Hun gezamenlijke doel is de natuur in de Waddenzee te verbeteren. Dit kan door steeds beter samen te werken. Dit doen de 13 beheerders nu via de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Doel is om in 2018 als zijnde één beheerder samen te werken. Want: Werelderfgoed Waddenzee verdient een goed georganiseerd natuurbeheer. De samenwerking krijgt zijn beslag in de volgende onderwerpen:


Kunst maakt wetenschap inzichtelijk

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Marc van Vliet, kunstenaar en theatermaker.

Op  de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

Lees het volledige artikel

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.

Ga naar de website