Spring naar hoofd-inhoud

Laatste nieuws

Meer Nieuws

Broedponton in de haven van Lauwersoog. Foto: Luchtsurveillance Rijkswaterstaat

Het is een bewogen eerste broedseizoen geweest op de broedpontons in Balgzandpolder en Lauwersoog. Het broedponton “de Sternstee” in Lauwersoog was…

Internationaal wetenschapssymposium komt met aanbevelingen voor bescherming van ecosysteem en biodiversiteit in de Waddenzee.

Zeekraal. Foto: Pixabay

Uit onderzoek van Henk-Jan Niezen, student Kust- en Zeemanagement van de Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, blijkt dat er…

WadWeten

Maandelijks een bericht over recent onderzoek in het Waddengebied

Deze maand: Zoetwaterschokken en verdrinking: wat doet klimaatverandering met het Waddengebied?

Meer weten van het Wad

Vragen? Stel direct uw vraag

Bij eenvoudige vragen per mail kunt u binnen twee dagen een antwoord verwachten. Bij complexe vragen zullen wij aangeven met welke beantwoordtermijn u rekening moet houden.

Stuur een app    Mail ons nu

Wadden in Beeld 2020

Signalen vanuit beheer

In ‘Wadden in Beeld’ hebben verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends in het Waddengebied in 2020 in beeld gebracht.

Wadden in Beeld

Actuele waterstand WaddenZee

Wat is het geheim van het getij? Waarom is het niet elke dag op dezelfde tijd hoogwater? Heeft het iets te maken met de maan? Of met de zon? Waarom is het in Den Helder eerder hoogwater dan in Delfzijl? Waterstanden in de Waddenzee en Noordzee worden gemeten en voorspeld door Rijkswaterstaat.

Naar waterstanden