Spring naar hoofd-inhoud
15.01.2020 09:54

Advies aan minister voor bereikbaarheid Ameland

Dinsdag 14 januari stuurt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de...


Cat: Verkeer en Vervoer
13.01.2020 10:20

Toch waarschuwingsborden voor jonge zeehonden op strand Vlieland

Het beleid om geen waarschuwingsborden voor jonge grijze zeehonden meer te plaatsen op het strand...


Cat: Voorlichting en educatie
09.01.2020 09:33

Lauwersmeerdijk en omgeving wordt voor bijna honderd miljoen aangepakt

De aan de buitenzijde afgekeurde Lauwersmeerdijk wordt de komende jaren aangepakt. Waterschap...


Cat: Civiele werken
06.01.2020 10:41

Interactief boekje over de Rottums

“De ‘Rottums’ noemen we ze in het dagelijks spraakgebruik. Rottumeroog, Rottumerplaat en...


Cat: Voorlichting en educatie
23.12.2019 13:41

Kees Bastmeijer benoemd tot nieuw directielid Waddenacademie

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in haar vergadering van 21 november jl. prof. dr....


Cat: Onderzoek en Monitoring
12.12.2019 10:31

Waddenfonds investeert 13 miljoen euro in vismigratie

Het Waddenfonds draagt bijna € 13 miljoen bij aan het verbeteren van de vistrek tussen de ...


Cat: Natuur en Landschap
12.12.2019 09:53

Meer ruimte voor bruine vloot in jachthaven Ameland

De herinrichting van jachthaven is op het laatste moment nog aangepast om de bruine vloot meer...


Cat: Recreatie
12.12.2019 09:29

‘Bestuur Wadden moet rigoureus veranderen om uniek karakter te behouden’

Het Nederlandse Waddengebied is uniek in de wereld. Om te garanderen dat de Wadden het eigen...


Cat: Overheid

22e Symposium van de Waddenacademie op 23 mei 2019

Lees meer

Actueel

Aangespoelde kamster op het strand van Schiermonnikoog. Foto: Cora de Leeuw

WadWeten: Strandvondsten

Het hele jaar door heb je op het strand de kans om een bijzondere vondst te doen. Van alle plant- en diergroepen is er wel iets te vinden. Soms zelfs een fossiel van miljoenen jaren oud. En achter elke vondst schuilt een verhaal.

Website Eems-Dollard: versterking natuur, economie en leefbaarheid

De Eems-Dollard is een uniek natuurgebied. Eén van de laatste plekken in Nederland waar zoet en zout water samen komen. Een plek waar industrie en natuur prima samen kunnen gaan, mits er een goed evenwicht is. Dat is nu niet het geval: het gaat niet goed met de Eems-Dollard. Daarom slaan overheden, bedrijven en natuurorganisaties de handen ineen om de natuur, economie en leefbaarheid te versterken.

De veerboot op weg naar Ameland

Documentaire biedt inkijk in eilander leven

Eilanders zijn zich bewust van hun bevoorrechte positie. Ze wonen op bijzondere plekken in een omgeving vol natuurschoon. Maar er zijn op de eilanden de nodige uitdagingen op het gebied van leefbaarheid. Met een documentaire wordt die problematiek in beeld gebracht.

Handige website watersporters en beroepsvaart

Op de website www.waddendata.nl zijn flink wat gegevens bij elkaar gebracht die van nut kunnen zijn voor watersporters en de beroepsvaart. Er zijn per locatie realtime data beschikbaar over onder meer waterstanden, getijdenvoorspellingen, golfhoogtes en zicht.

Kamerbrief één beheerautoriteit Waddenzee

Ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de te vormen Beheerautoriteit voor de Waddenzee.

Kaarten en data Waddenzee op Nationaal Georegister

Op het Nationaal Georegister zijn geografische kaarten en data over een keur aan onderwerpen raadpleegbaar, waaronder de Wadden(zee). Klik hier voor meer informatie. 

Wadden op de kaart: Historische kaarten Waddenzee

Via Tresoar is op het Fries Kaartenkabinet historisch kaartmateriaal online beschikbaar. Waddenzee.nl heeft alvast een selectie voor u gemaakt van historische kaarten specifiek voor de Waddenzee.

Samenwerkende Beheerders Waddenzee

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door 13 beheerders. Hun gezamenlijke doel is de natuur in de Waddenzee te verbeteren. Dit kan door steeds beter samen te werken. Dit doen de 13 beheerders nu via de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Doel is om in 2018 als zijnde één beheerder samen te werken. Want: Werelderfgoed Waddenzee verdient een goed georganiseerd natuurbeheer. De samenwerking krijgt zijn beslag in de volgende onderwerpen:


Opinie: Benut wetenschappelijke kennis bij het nemen van beslissingen over de Waddenzee

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Allert Bijleveld, wetenschapper bij het NIOZ.

Op  de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.

Lees het volledige artikel

Landschap Waddenzee werelderfgoed op de kaart

Een interactieve website die het waddenlandschap op de kaart zet met unieke HD video’s, foto’s en poëzie van het gebied.

Ga naar de website