RCW leden


Arno_Brok_500

A.A.M. (Arno) Brok

Onafhankelijk Voorzitter Regiecollege Waddengebied

Paul_van_Erkelen_500

P.A.E. (Paul) van Erkelens

Dijkgraaf Wetterskip Fryslân
Vertegenwoordiger Waterschappen

Bert_Wassink

B. (Bert) Wassink

Burgemeester Terschelling
Vertegenwoordiger eilandgemeenten

Erica_Slump_500

E. (Erica) Slump

Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland
Vertegenwoordiger rijksoverheid

Henk_Staghouwer_500

H. (Henk) Staghouwer

Gedeputeerde Provincie Groningen
Vertegenwoordiger provincies

Cees_Loggen_500

C. (Cees) Loggen

Gedeputeerde Provincie Noord-Holland
Plv. vertegenwoordiger provincies, agendalid

Jaap_Verhulst_500

J. (Jaap) Verhulst

Regio-ambassadeur Noord, Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Vertegenwoordiger rijksoverheid

csm_Avine_Fokkens_668a33f765

A. (Avine) Fokkens

Gedeputeerde Provincie Fryslân
Vertegenwoordiger provincies

Theo_Meskers_500

Th. J. (Theo) Meskers

Wethouder Gemeente Hollands Kroon
Vertegenwoordiger gemeenten vaste wal

Arjen_Kok_500

A. (Arjen) Kok

Provinciaal ambassadeur Friesland/Groningen/De Wadden Vereniging Natuurmomenten
Vertegenwoordiger Ecologie

Eisse_Luitjens_500

E.J. (Eisse) Luitjens

Manager Ontwikkeling en Innovatie bij de  Noordelijke OntwikkelingsMaatschappij (NOM)
Vertegenwoordiger Economie

Jouke_van_Dijk_500

J. (Jouke) van Dijk 

Voorzitter directie Waddenacademie
Vertegenwoordiger Wetenschappen

Ruud_de_Jong_500

R. (Ruud) de Jong

Secretaris Regiecollege Waddengebied