Spring naar hoofd-inhoud

Bodemdaling

In het waddengebied daalt de bodem op verschillende plekken door de winning van gas en steenzout. Deze bodemdaling treedt heel geleidelijk op, gespreid over een groot oppervlak. Er wordt al jaren veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze bodemdaling voor natuur, landschap, landbouw, wegen en gebouwen.

Voor de gehele Waddenzee zijn de volgende rapporten van belang:

1999 NAM: Integrale bodemdalingstudie Waddenzee 1999
2004 Ministerie Verkeer en Waterstaat, RIKZ 2004: Bodemdalingstudie Waddenzee 2004
2005 NAM: Prognose Bodemdaling Noord-Nederland 2050 (samenvatting) pdf 1,6 Mb)

Lees meer over bodemdaling door gaswinning

Lees meer over steenzoutwinning

Lees meer over meetrapportages bodemdaling

 

Lees meer:

In het archief over de Adviesgroep Waddenzeebeleid