Bodemdaling Ameland


Door de gaswinning op Ameland treedt bodemdaling op. De bodemdaling en mogelijke effecten worden gemonitord vanaf het begin van de gaswinning in 1986.

De monitoring wordt vormgegeven en begeleid door de Commissie Monitoring Bodemdaling Ameland. De Commissie stelt op dit deel van Waddenzee.nl, alle relevante informatie beschikbaar over de monitoring van de bodemdaling door gaswinning op Ameland. Deze informatie is de afgelopen decennia verzameld op basis van een uniek programma. Met deze studies loopt Nederland voorop, waar het gaat om inzicht te verkrijgen in de meerjarige effecten van bodemdaling door gaswinning in een internationaal belangrijk natuurgebied.