Bodemdaling


In het waddengebied daalt de bodem op verschillende plekken door de winning van gas en steenzout. Deze bodemdaling treedt heel geleidelijk op, gespreid over een groot oppervlak. Er wordt al jaren veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze bodemdaling voor natuur, landschap, landbouw, wegen en gebouwen.

Rapporten

Voor de gehele Waddenzee zijn de volgende rapporten van belang: