Aardgaswinning in de Waddenzee


In het zeegebied van de de Nederlandse Waddenzee wordt alleen gas gewonnen op de locatie Zuidwal, ten westen van Harlingen. Daarnaast wordt waddengas gewonnen vanuit een aantal lokaties op de wal te weten:

  • Ameland (installatie op het eiland en twee in de Noordzee-kustzone)
  • Blija (installaties achter de dijk)
  • Moddergat (nieuwe locatie achter de dijk sinds begin 2007)
  • Groningen (installaties achter de dijk)

De overheid en de mijnbouwmaatschappijen hadden tot 1995 de afspraak dat het waddengas niet verder zou worden opgespoord en/of gewonnen. Na het verlopen van die afspraak kwam de NAM met plannen voor nieuwe boringen in het oostelijk waddengebied. Milieuorganisaties waren aanvankelijk fel tegen de nieuwe boringen. Zij vrezen voor verstoring, ongelukken en daling van de wadbodem. In augustus 2007 kwam de Raad van State met de uitspraak dat de gaswinning in de Waddenzee door kan gaan.

Gaswinning Zuidwal

Commissie Meijer

In november 1999 nam het kabinet een voorlopig besluit over gasboringen in de Waddenzee: er mag geboord worden mits aangetoond kan worden dat boren geen onherstelbare schade aan het Waddengebied toebrengt. Hiervoor is nader onderzoek noodzakelijk. De adviesgroep Waddenzeebeleid (Commissie Meijer) heeft in 2004 advies uitgebracht over een integraal beleid voor de Waddenzee. In het rapport Ruimte voor de Wadden concludeerde de commissie dat winning van gas binnen strikte natuurgrenzen mogelijk is, begeleid door intensieve monitoring en, indien nodig, met bijsturing van de winning.

Na een uitgebreide vergunningenprocedure (pdf, 3.8 MB), inclusief een milieu-effect-studie van de NAM, is door de regering toestemming gegeven voor een nieuwe gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locatie Moddergat. Vanaf 5 februari 2007 is de nieuwe winning gestart, die waarschijnlijk 20 jaar in beslag zal nemen (totaal 20 miljard m3 winbaar gas).

Op de pagina Bodemdaling door gaswinning is meer informatie te vinden over de  uitgebreide en unieke monitoringsprogramma's van de gaswinningen op Ameland en die bij Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. In het archief kunt u achtergrondinformatie over de gasdiscussie lezen.