Prognose bodemdaling Noord-Nederland 2050


De bodemdaling als gevolg van gaswinning uit NAM-velden in Groningen, Friesland en Noord Drenthe verloopt grotendeels in overeenstemming met eerdere verwachtingen. Dat blijkt uit de nieuwe prognose die de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.) deze week, zoals iedere vijf jaar, heeft uitgebracht aan de provincies Groningen en Fryslân, aan de betreffende waterschappen, en aan de Commissies Bodemdaling door Aardgaswinning.

Volgens de nieuwste prognose zal de bodemdaling in het centrum van de bodemdalingskom in 2050 minder dan 48 centimeter bedragen. Een waarde van 42 centimeter wordt nu het meest waarschijnlijk geacht. Dat is weliswaar 4 centimeter meer dan in de prognose uit het jaar 2000 het meest waarschijnlijk werd geacht, maar het valt binnen de toen aangegeven bandbreedte. De bodemdaling die tot 2003 (laatste meting) daadwerkelijk in het centrum van de schotel boven het Groningen-veld is opgetreden, bedraagt circa 24½ centimeter. Dit komt vrijwel overeen met de prognose die de NAM in 2000 uitbracht.
De bodemdaling die wordt verwacht aan de randen van het Groningen-veld is geringer dan de prognose 5 jaar geleden aangaf. Ook de bodemdaling boven gasvelden in het westen van Groningen en in Friesland verloopt langzamer dan eerder werd gedacht. Al met al verwacht de NAM dat de nieuwe prognose geen aanleiding zal geven tot significante wijzigingen van reeds voorziene waterhuishoudkundige maatregelen door waterschappen of andere overheden.

De NAM heeft met de provincies Groningen en Fryslân afgesproken om eens in de vijf jaar te rapporteren over de verwachte bodemdaling. Dat gebeurt onder meer op basis van actuele metingen in het gebied. Deze zogeheten 'grote waterpassing' is het meest recent in 2003 uitgevoerd. Volgend jaar zal een waterpassing in een beperkt gebied plaatsvinden. In 2008 is de volgende grote waterpassing voorzien.

De bodemdaling is berekend voor 2050 (de eindfase voor de meeste velden) en voor de tussenliggende jaren 2025 en 2010. In de prognoses zijn de laatste wetenschappelijke inzichten verwerkt met betrekking tot modellering van de ondergrond. Zo zijn er onder andere nieuwe, verbeterde inzichten over het gedrag van zogeheten aquifers, watervoerende delen van het reservoirgesteente.
De NAM zal in 2010 opnieuw rapporteren over de verwachte bodemdaling.

Lees hier de samenvatting van het NAM bodemdalingsrapport 2005 (pdf, 1.6 MB).