Steenzoutwinning


Frisia Zout B.V. wint sinds 1996 steenzout in de buurt van Harlingen. Dit steenzout zit 2500 tot 3000 meter diep en wordt gewonnen door water onder hoge druk te injecteren. Het zoutgesteente lost in het water op waardoor pekel ontstaat. Deze pekel wordt vervolgens opgepompt en het zout wordt ingedampt. In de ondergrondse zoutlagen ontstaan met pekel gevulde holruimtes, cavernes genaamd, waarboven bodemdaling kan plaatsvinden.

Jaarlijks worden de afmetingen van de vorm en het volume van de holle ruimten (cavernes) in kaart gebracht door middel van akoestische holruimtemetingen. Ook de bodemdaling wordt in kaart gebracht door Staatstoezicht op de Mijnen.

Meer informatie over bodemdaling door gaswinning en steenzoutwinning zie meetrapportages bodemdaling.

Duurzame bereikbaarheid