Rapportage 2005

Op 1 juni 2005 werd op Ameland het rapport "Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost, Evaluatie na 18 jaar gaswinning " gepresenteerd. 

Historie van het onderzoek
Sinds 1986 wordt gas gewonnen vanaf een locatie op de oostpunt van Ameland. Als gevolg daarvan treedt  bodemdaling op rond de oostpunt van Ameland. In opdracht van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland wordt sinds 1987 onderzoek gedaan naar de effecten van deze bodemdaling. Dat gebeurt door onderzoekers van het Waterloopkundig Laboratorium, Alterra en het Natuurcentrum Ameland.

In april 2000 werd een diepgaand rapport uitgebracht en werd besloten om het onderzoek te continueren tot het einde van de gaswinning. Ook werd een openbare review georganiseerd en werd het lopende programma verfijnd. Daarna zijn weer veel nieuwe gegevens beschikbaar gekomen.

Resultaten van het onderzoek
Er zijn duidelijke effecten van bodemdaling op de duinvalleien geconstateerd.  Ook kon de bodemdalingsprognose worden bijgesteld. Met behulp van een nieuwe techniek zijn zeer nauwkeurige gegevens verzameld over de opslibbing van het wad. Het rapport dat op 1 juni 2005 op Ameland werd gepresenteerd doet van al deze ontwikkelingen en onderzoeksresultaten verslag.

Download de Samenvatting (pdf 4 Mb) en Inleiding van het hoofdrapport.

Conclusies per onderwerp

Bekijk de conclusies per onderwerp en de onderliggende rapportages: 

Bodemdaling
Morfologie
Kwelders
Duinvalleien
Droge duinen
Vogels
Voortzetting van het onderzoek
Symposium en audit
Presentaties