Rapportage 2011


Op 4 november 2011 werd in Leeuwarden het rapport 'Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost 2005 - 2010' door Jaap de Vlas, voorzitter van de Begeleidingscommissie bodemdaling aangeboden aan Bart van de Lemput en Barend Botter (respectievelijk directeur en vice-directeur van de NAM), wethouder Nico Oud van de gemeente Ameland en dr. Hessel Speelman, bestuurslid Geowetenschap van de Waddenacademie en voorzitter van de auditcommissie.

Symposium | Op 9 december 2011 werd het rapport in het openbaar besproken in restaurant De Piraat op Ameland tijdens de tweede dag van het zevende symposium van de Waddenacademie. Een kort verslag van deze bijeenkomst vindt u op de website van de Waddenacademie.

rapport 'Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost 2005 - 2010'

Het rapport 'Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost 2005 - 2010' kunt u hieronder in verschillende delen downloaden.