Rapportage 2007


In 2007 is in opdracht van de commissie het volgende rapport verschenen:

Morfologische ontwikkeling van het Rif en de Engelsmanplaat

In januari 2007 verscheen het rapport "Morfologische ontwikkeling van het Rif en de Engelsmanplaat. Analyse naar mogelijke invloed van de bodemdaling". Dit rapport werd opgesteld in opdracht van de bodemdalingscommissie Ameland, nadat tijdens de openbare audit na de 5 jarige rapportage in 2005 naar voren was gekomen dat er behoefte was meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van het Rif en de Engelsmanplaat.

Er deed het verhaal rond dat een vogelhuisje op de Engelsmanplaat nu alleen via een trap te bereiken is, en dit werd als bewijs gezien van het effect van de bodemdaling door de gaswinning. In de afgelopen periode is er blijkbaar erosie opgetreden in deze gebieden en de vraag ontstond of de bodemdaling in het Pinkegat hierbij een rol heeft gespeeld. Om deze vraag te beantwoorden werd dit onderzoek naar de morfologische ontwikkeling van het Rif en de Engelsmanplaat uitgevoerd.

De eindconclusie is het antwoord op de twee gefromuleerde onderzoekvragen:

  • Heeft de bodemdaling in het Pinkegat de erosie op het Rif en de Engelsmanplaat veroorzaakt of versterkt?

Nee, de erosie is zeker niet veroorzaakt door de bodemdaling. Het is ook zeer onwaarschijnlijk dat de bodemdaling de erosie heeft versterkt.

  • Als de beschikbaarheid van sediment op het Rif en de Engelsmanplaat afneemt, zal het herstel van de sedimenthonger in het Pinkegat door de bodemdaling worden beïnvloed?

Nee. Het sediment geërodeerd op het Rif en op de Engelsmanplaat is vooral in de directe omgeving afgezet. Dit is dus niet de belangrijke bron geweest voor sediment ter compensatie van de zandhonger. Een verandering hiervan zal daarom het herstel vande bodemdaling niet beïnvloeden.

Download het volledige rapport (pdf, 3 MB)