Audit monitoring bodemdaling Ameland


Op verzoek van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland organiseerde de Waddenacademie een audit, die zich richtte op de resultaten van het bodemdalingsonderzoek op Ameland over de afgelopen 25 jaar en in het bijzonder over de periode 2005 tot 2010.

Op 31 januari 2012 werd het rapport van de auditcommissie aangeboden aan de voorzitter van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland, dr. Jaap de Vlas. Het rapport bevat de conclusies en aanbevelingen die de auditcommissie heeft getrokken naar aanleiding van de rondleiding die ze heeft gehad op 3 september 2011, het onderzoeksrapport Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland 2005 - 2010 dat ze op 4 november 2011 ontving plus de daarmee samenhangende publicaties en het openbare symposium op 9 december 2011 in restaurant De Piraat op Ameland.

Het bestuur van de Waddenacademie heeft het rapport van de auditcommissie integraal overgenomen.

Bekijk het auditrapport (pdf, 149 kB)en de aanbiedingsbrief (pdf, 178 kB).

Meer informatie op de website van de Waddenacademie