Spring naar hoofd-inhoud

Overige publicaties

Publicaties die hebben bijgedragen aan de samenstelling van de rapportage in 2000:

De ecologische effecten van bodemdaling op Ameland, (pdf 3,5 Mb) Dankers et al. RIN, 1987

Bodemdaling door gaswinning op Ameland-Oost. Effecten op overstromingsfrequentie en grasopbrengsten voor polder Buurdergrie. (pdf, 2,8 Mb) S. Boer en W.D. Eysink, WL 1987

De grondwaterkwaliteit in enkele duinvalleien op oost-Ameland in 1990-1991 (pdf 6,4 Mb)J. Wierstz, IBN-DLO 1992

Integrale bodemdalingsstudie Waddenzee (pdf 3,1 Mb), samenvatting

Monitoring kwelderrand Oerderduinen Een onderzoek naar de effecten van bodemdaling op de morfologie en vegetatie van de kuststrook ten zuiden van de Oerderduinen op Ameland-Oost. (pdf 7,7 Mb) M. Sanders en P. Slim, Alterra, 2000

Impact prognosis for Salt Marshes from Subsidence by Gas Extraction in the Wadden Sea, (pdf 0,5 Mb) K. Dijkema 1997 gepubliceerd in Journal of Coastal Research,vol 13, no 4, 1997, artikel in het Engels

Vooronderzoek duindoornsterfte duingebied Oost-Ameland, (pdf 1,6 Mb) P. A. Slim, 1997, IBN-DLO

Vooronderzoek meidoornsterfte duingebied Oost-Ameland, (pdf 0,9 Mb) P. A. Slim, 1997, IBN-DLO