Bodemdaling


In 1985 is er een eerste prognose gemaakt van de verwachte bodemdaling door gaswinning op Ameland-Oost die in het centrum een uiteindelijke daling van 26 cm te zien gaf. In 1991 is deze prognose bijgesteld naar aanleiding van recentere informatie van de reservoireigenschappen.

De uiteindelijke daling in het centrum werd toen op circa 18 cm  bepaald. Metingen lieten echter zien dat de snelheid, waarmee de bodem in de buurt van de NAM-locatie daalt, groter was dan voorspeld in 1991. De dalingssnelheid kwam zelfs vrijwel exact overeen met de voorspelling van 1985. In het interim-verslag van januari 1995 werd op basis van een globale theoretische beschouwing en de gegeven vermindering van de gasdruk in het reservoir een verklaring gevonden, die plausibel leek voor de gevonden verschillen. Voor de uiteindelijke daling werd toen toch de voorspelling van 1991 als de beste gezien en er werd verwacht dat de snelheid van bodemdaling in het centrum van de schotel na 1994  drastisch zou afnemen. Dit bleek echter niet het geval, reden waarom de NAM veel inspanning heeft gestoken in het vinden van een verklaring. Met behulp van de meest recente kennis, verbeterde bodemdalingsmodellen en extra gegevens zijn door de NAM alsook door TNO nieuwe berekeningen gemaakt naar de verwachte bodemdaling.

Hieruit bleek dat met het  nieuwe model de waargenomen bodemdaling beter wordt gereproduceerd en dat verwacht mag worden dat: de einddaling in het hart van de schotel circa 28 cm zal bedragen en dat de dalingsschotel in het midden iets dieper en aan de randen iets minder diep zal zijn dan oorspronkelijk voorspeld in 1985. Het totale volume van de bodemdaling zal uiteindelijk beduidend lager zijn dan voorspeld in 1985.

Hiermee komt de verwachte  maximum daling in het hart van de schotel uiteindelijk toch dicht in de buurt van de basis voor de effectvoorspellingen uit 1987. In februari 1999 bedroeg de werkelijke bodemdaling op het diepste punt circa 22 cm, i.e. 70 à 75 procent van de nu verwachte einddaling. Het volume van de schotel bedroeg op dat moment 9 miljoen m³. Meer naar de randen toe blijft de bodemdaling achter bij de voorspelling van 1985.

Download Hoofdstuk 2: Bodemdaling pdf (pdf, 594 kB)

Onderliggende rapporten over voorspelde bodemdaling:

Onderliggende rapporten over gemeten bodemdaling: