Economisch gebruik


In het rapport 2000 is ook gekeken naar effecten van bodemdaling op het economisch gebruik. Gekeken is naar de overspoelingsfrequentie van de kwelder Nieuwlandsrijd, de daling van het maaiveld in de polder Buurdergie en de invloed van de bodemdaling op de drinkwaterwinning in de Buurderduinen.

Kwelder Nieuwlandsrijd

Als gevolg van de bodemdaling is de overspoelingsfrequentie van de kwelder Nieuwlandsrijd in het graasseizoen gemiddeld toegenomen. Als gevolg hiervan is er sprake van een extra “productieverlies” van maximaal 2%.

Polder Buurdergrie

In de polder Buurdergrie zal het maaiveld van de weilanden permanent met de bodemdaling door gaswinning worden verlaagd. De werkelijke bodemdaling in de polder Buurdergrie varieerde in februari 1999 van 0,7 à 0,8 cm bij Buren tot maximaal 4 cm in de uiterste oostpunt van de polder.

Drinkwaterwinning Buurderduinen

De beschikbare gegevens geven aan dat in elk geval kustlijnverplaatsingen van 40 à 50 m geen aantoonbare invloed hebben op het chloridegehalte van het gewonnen water uit de Buurderduinen. Dit, in combinatie met het overheidsbeleid tot handhaving van de kustlijn, leidt tot de conclusie dat NUON Water geen nadelige gevolgen van de bodemdaling door gaswinning zal ondervinden.

Download Hoofdstuk 6: Effecten op economisch gebruik (pdf, 855 kB)