Voortzetting van het onderzoek


De resultaten in 2000 gaven uiteraard geen zekerheid over de mogelijke effecten van verdergaande daling. De commissie adviseerde om de monitoring voort te zetten totdat bodemdaling is geëindigd.

De wetenschappelijke verantwoording van het 13-jarig onderzoek vond plaats tijdens een algemeen toegankelijk symposium bij de  Rijksuniversiteit Groningen op 12 april 2000. Commissie en onderzoekers hebben besloten het commentaar zoveel als mogelijk te implementeren in het toekomstige programma.

Download het monitoringplan 2000-2010 (pdf, 216 kB)