Abiotische factoren


Naast de bodemdaling speelt een aantal abiotische factoren een rol in de morfologische en/of ecologische ontwikkelingen. Dit zijn onder andere:

  • de waterstanden,
  • regenval en verdamping,
  • de grondwaterstand in de duinen, en
  • de grondwaterkwaliteit in de duinen.

Daarom zijn ook gegevens van deze grootheden verzameld en bewerkt.

Download: