Abiotische factoren

Naast de bodemdaling speelt een aantal abiotische factoren een rol in de morfologische en/of ecologische ontwikkelingen. Dit zijn onder andere:

  • de waterstanden,
  • regenval en verdamping,
  • de grondwaterstand in de duinen, en
  • de grondwaterkwaliteit in de duinen.

Daarom zijn ook gegevens van deze grootheden verzameld en bewerkt.

Download:

Hoofdstuk 3: Abiotische factoren pdf 0,9 Mb)
Appendix1: Methode Makkink Berekeningsmethode voor potentiƫle evapotranspiratie pdf (142 kB)Kb