Cover Het Waddengebied bij nader inzien

Op 12 december 2019 hebben Regiecollege Waddengebied (RCW) en Waddenacademie het Mini-symposium ‘Het Waddengebied bij nader inzien’ georganiseerd. Een…

Lees meer
Regiecollege Waddengebied bezoekt Den Helder en Balgzand

Op 10 en 11 oktober 2019 heeft het Regiecollege Waddengebied (RCW) de regio Den Helder bezocht. De 24 uursbijeenkomst stond in het teken van…

Lees meer

Donderdag 12 september hebben Waddenacademie, Waddenfonds, Waddenprovincies samen met het RCW een Politieke Waddendag georganiseerd.

Lees meer

Bewoners, bedrijven en toeristen in het Waddengebied gaan vanaf 2017 duidelijk merken dat de beheerders van het Waddengebied steeds beter samenwerken.…

Lees meer

De Waddenunit organiseerde in samenwerking met de politieschool in Drachten een training op de Waddenzee. Aan boord van de m.s. Asterias van de…

Lees meer
RCW-voorzitter Bas Eenhoorn biedt het rapport aan in de Tweede Kamer

Het RCW heeft de tweede voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee verzonden naar Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur &…

Lees meer
Wadden in Beeld

In ‘Wadden in Beeld’ (pdf, 5 Mb) hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends en ontwikkelingen in het Waddengebied in 2015…

Lees meer

Op 20 januari stuurde minister Schultz de evaluatie van de Structuurvisie Derde Nota Waddenzee naar de Tweede Kamer. Het Regiecollege Waddengebied…

Lees meer
Cover Evaluatie Structuurvisie Derde Nota Waddenzee

Mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken stuurde de minister van Infrastructuur en Milieu Schultz het Evaluatierapport van de…

Lees meer
Trekkers Beheer Waddenzee samen op pad

Hoe werken we aan onze opdrachten als trekkers voor de samenwerkingsagenda beheer Waddenzee? Hoe kunnen we het samen aanpakken?. Hoe kunnen we elkaar…

Lees meer

RCW Nieuws

De vergaderverslagen van 2014 en eerder vindt u in ons archief.

Ook oudere nieuwsberichten vindt u in ons archief.