Laatste nieuws

Meer Nieuws

Cover Het Waddengebied bij nader inzien

Op 12 december 2019 hebben Regiecollege Waddengebied (RCW) en Waddenacademie het Mini-symposium ‘Het Waddengebied bij nader inzien’ georganiseerd. Een…

Regiecollege Waddengebied bezoekt Den Helder en Balgzand

Op 10 en 11 oktober 2019 heeft het Regiecollege Waddengebied (RCW) de regio Den Helder bezocht. De 24 uursbijeenkomst stond in het teken van…

Donderdag 12 september hebben Waddenacademie, Waddenfonds, Waddenprovincies samen met het RCW een Politieke Waddendag georganiseerd.

Bewoners, bedrijven en toeristen in het Waddengebied gaan vanaf 2017 duidelijk merken dat de beheerders van het Waddengebied steeds beter samenwerken.…

De Waddenunit organiseerde in samenwerking met de politieschool in Drachten een training op de Waddenzee. Aan boord van de m.s. Asterias van de…

RCW-voorzitter Bas Eenhoorn biedt het rapport aan in de Tweede Kamer

Het RCW heeft de tweede voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee verzonden naar Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur &…

Wadden in Beeld

In ‘Wadden in Beeld’ (pdf, 5 Mb) hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends en ontwikkelingen in het Waddengebied in 2015…

Op 20 januari stuurde minister Schultz de evaluatie van de Structuurvisie Derde Nota Waddenzee naar de Tweede Kamer. Het Regiecollege Waddengebied…

Cover Evaluatie Structuurvisie Derde Nota Waddenzee

Mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken stuurde de minister van Infrastructuur en Milieu Schultz het Evaluatierapport van de…

Trekkers Beheer Waddenzee samen op pad

Hoe werken we aan onze opdrachten als trekkers voor de samenwerkingsagenda beheer Waddenzee? Hoe kunnen we het samen aanpakken?. Hoe kunnen we elkaar…

RCW bezoekt NIOZ

Op 20 augustus bezocht het RCW het NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) op Texel in het kader van een 24 uurs vergadering. De leden van…

Beheerders Waddenzee

LEEUWARDEN - Zo’n zeventig boswachters, vergunningverleners, handhavers, onderzoekers en andere beheerders van het Waddengebied bogen zich vorige week…

Het RCW heeft de rapportage over de voortgang in het eerste half jaar voor de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee verzonden naar Minister Schultz van…

Het Plan van Aanpak voor verbetering van het beheer voor de Waddenzee is klaar. Doel van het plan is om aan te geven hoe het beheer in de Waddenzee…

Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting

Delen van het natuurbeleid en het beleid voor de ruimtelijke inrichting van…

RCW Nieuws

De vergaderverslagen van 2014 en eerder vindt u in ons archief.

Ook oudere nieuwsberichten vindt u in ons archief.