Regiecollege Waddengebied bezoekt Den Helder en Balgzand


Op 10 en 11 oktober 2019 heeft het Regiecollege Waddengebied (RCW) de regio Den Helder bezocht. De 24 uursbijeenkomst stond in het teken van natuurontwikkeling in het gebied Balgzand, de economische ontwikkeling van de regio Den Helder en de activiteiten van de Kustwacht Nederland en Dienst der Hydrografie van Marine.

Het programma van donderdag 10 oktober was in het bezoekerscentrum ’t Kuitje. Hier hebben Landschap Noord-Holland, gemeente Den Helder en het hoogheemraadschap Noorderkwartier de leden van het RCW geïnformeerd over de planvorming rond dit gebied.

Op vrijdag 11 oktober was in het Kustwachtcentrum een presentatie over de werkzaamheden van De Kustwacht Nederland en de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine. In het bijzonder is die dag gekeken naar de activiteiten van beide organisaties rond de berging van de containers van het containerschip MSC ZOË. ’s Middags heeft Wageningen Marine Research uitleg gegeven over de lopende onderzoeken in het (internationale) Waddengebied.

De leden van het RCW waren onder de indruk van de activiteiten van de Kustwacht en de Mijnendienst. De presentaties van beide organisaties sluiten goed aan bij vragen die er leven binnen het RCW. De leden van het RCW waren verder positief verrast door de positie die de haven van Den Helder inneemt in de Noord-Europese offshore en de ontwikkelingen rond de nieuwe energievoorziening op de Noordzee. De economische spin-off hiervan komt de hele regio ten goede.