Publicatie ‘Wadden in Beeld’ beschikbaar


In ‘Wadden in Beeld’ (pdf, 5.5 MB)  hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends en ontwikkelingen in het Waddengebied in 2015 in beeld gebracht. Deze signalen vormen een belangrijke bron voor het bijstellen en aanscherpen van de basismonitoring in de Waddenzee. Al geruime tijd was dit een wens van het Regiecollege Waddengebied.

Het rapport bevat een breed overzicht van ontwikkelingen. Het rapport is naast de waddenprofessional bedoeld voor een breed publiek: wie geïnteresseerd is in achtergronden kan doorklikken. De meest opvallende constateringen hebben te maken met rust en duisternis, de primaire productie (algengroei, oftewel het begin van de voedselketen) en de verspreiding van plastics.

'Wadden in Beeld' is een uitgave van het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW). Daarin werken het rijk, de provincies, de gemeenten en de natuurorganisaties aan een beter beheer van de Waddenzee met de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. De samenwerkingsagenda kent 24 actiepunten waaronder het verbeteren van de basismonitoring.

'Wadden in Beeld' is in beperkte oplage gedrukt en staat online op deze website (pdf, 5.5 MB) . In de digitale versie zijn koppelingen opgenomen naar relevante achtergronddocumenten het brondocument van IMARES met de geordende meetgegevens.