Mini-symposium ‘Het Waddengebied bij nader inzien’


Op 12 december 2019 hebben Regiecollege Waddengebied (RCW) en Waddenacademie het Mini-symposium ‘Het Waddengebied bij nader inzien’ georganiseerd. Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst was de presentatie van het boek ‘Het Waddengebied bij nader inzien’. Tevens markeerde het symposium het einde van het RCW.

Cover Het Waddengebied bij nader inzien‘Het Waddengebied bij nader inzien’
De Waddenacademie heeft Bas Eenhoorn gevraagd de regie te voeren over dit boek vanwege zijn kennis en ervaring met het openbaar bestuur in het algemeen en zijn ervaringen als uit oud-burgemeester van Schiermonnikoog en oud-voorzitter van het Regiecollege Waddengebied (RCW) in het bijzonder. In het boek trapt Bas Eenhoorn af met zijn eigen scherpe analyse van het beleid, bestuur en beheer van het Waddengebied. Daarna volgen zes hoofdstukken waarin vooraanstaande (wetenschappelijke) opiniemakers met kennis van uiteenlopende disciplines als planologie, geografie, biologie, landschapsarchitectuur, milieukunde, economie en bedrijfskunde op creatieve wijze hun visie geven op beleid, bestuur en beheer van het Waddengebied. Bas Eenhoorn sluit af door de rode draad van de zes bijdragen weer te geven. Bij de strijd om de ruimte moeten knopen doorgehakt worden en oplossingen gevonden worden voor menselijk medegebruik. Voorop staat evenwel dat het unieke Waddengebied zijn waarde voor toekomstige generaties blijft behouden.

Meer informatie over het Boek: Het Waddengebied bij nader inzien

Ontbinding van het Regiecollege Waddengebied

Voorafgaand aan het minisymposium hebben de leden besloten het RCW te ontbinden. Vanaf 2020 is er een nieuwe overlegstructuur voor het Waddengebied. Belangrijk hierin is het Omgevingsberaad Waddengebied dat vanaf 2020 onder leiding van drs. A.A.M. Brok vergadert. De komst van dit platform, waar gestructureerd discussies over het Waddengebied kunnen worden geïnitieerd, gevoerd en informatie kan worden uitgewisseld, maakt het RCW overbodig.

Het RCW bestond in deze hoedanigheid sinds 2012 en is 55 keer bijeen geweest.