Tweede Voortgangsrapportage 2015 Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee naar Minister


Het RCW heeft de tweede voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee verzonden naar Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu, de Staatssecretaris van Economische Zaken, de Provincies, Gemeenten, Waterschappen en de Natuurorganisaties. Kortom naar alle samenwerkende partijen in de Samenwerkingsagenda. Het gaat om de periode maart 2015 – februari 2016. De Samenwerkingsagenda heeft als doel in 2018 in de Waddenzee met alle partijen te werken als ware men één beheerder.

Voorzitter Bas Eenhoorn is in zijn aanbiedingsbrief positief omdat ook in het tweede jaar van de samenwerking goede voortgang is geboekt. Hij wijst op concrete resultaten bij vaarrecrea-tie, de promotie werelderfgoed en de gezamenlijke uitvoering van een jaarprogramma voor ontwikkeling en herstel. Hij wijst ook op de sterkere sturing waar dit jaar voor gekozen is.

Bij de start in 2014 is afgesproken dat er in 2016 een tussenevaluatie gehouden zal worden. Het bureau Twijnstra en Gudde is daarom op dit moment bezig met de vraag: “halen we de doelen van 2018 en eventueel, welke extra inspanningen zijn nodig, gegeven waar we nu staan in 2016”. Het advies zal eind juni 2016 beschikbaar zijn. Aan de hand daarvan wordt de aanpak aangepast.

Bijlagen: De tweede voortgangsrapportage (pdf, 1.5 MB) + aanbiedingsbrief (pdf, 420 kB)