Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

Het kwelderareaal in de Waddenzee is in het afgelopen decennium geleidelijk aan weer toegenomen. De huidige status van de kwelders, die worden gezien…

Toepassing kunstmatige intelligentie (AI) voor productie ecotopenkaart

In oktober 2014 werd voor het eerst vermoed dat de parasitaire worm Polydora websteri in de Waddenzee was opgedoken.

In de tweede tender van het Iepen Mienskipsfûns (IMF) investeert de provincie Fryslân in 12 projecten op de Friese eilanden.

Rijkswaterstaat krijgt vanaf 2022 van het ministerie van IenW jaarlijks zo’n 2 miljoen euro voor haar rol als natuurbeheerder van de Waddenzee. Ruim…

Delfzijl – Het college van burgemeester en Wethouders heeft op vrijdag 10 juli de omheining van het nieuwe kwelderlandschap voor de kust van Delfzijl…

De afgelopen jaren hebben Rijk en regio intensief samengewerkt om te komen tot een zorgvuldige en gecoördineerde aanpak met als doel een betere…

In samenwerking met zowel Wadden- als subsidiekenners bracht stagiair Lochum Lammersma namens het Programma Rijke Waddenzee kansen voor de Wadden in…

Het Waddenfonds investeert € 850.000,-- in Zoete Toekomst op Texel, een project dat op grote schaal regenwater opvangt voor de irrigatie van…

Met een bijdrage van € 8 miljoen uit het Waddenfonds kan gestart worden met een omvangrijk investeringsprogramma in de vergroening van de scheepvaart…

Afgelopen voorjaar zijn er 5.687 grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee geteld; een toename van bijna 20% ten opzichte van vorig jaar. In de…

Rijkswaterstaat vraagt geen vergunning aan voor het realiseren van de geulverlegging Reegeul-Oost in de Waddenzee. Het gaat hier om de vaargeul tussen…

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds trekt € 500.000,-- extra uit voor kleinschalige projecten in de Waddenregio. Het geld is bestemd voor lokale…

De haven van Lauwersoog plukt nog altijd de vruchten geplukt van belangrijke baggerwerkzaamheden in het zeegat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Het…

Het Waddenfonds stelt ruim € 4 miljoen subsidie beschikbaar voor tien nieuwe projecten in het Waddengebied. Met deze bijdrage wordt een totale…

Het samenwerkingsverband van de Waddeneilanden vraag staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken om financiële steun van 38 miljoen euro…

Er moet snel wat gebeuren om de Waddeneilanden te redden. Dat zei burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog donderdag bij het werkbezoek van…

Er zijn verschillende signalen over de zeespiegelstijging langs de Noordzee- en Waddenzeekust. De gemeten mondiale zeespiegelstijging gaat sneller dan…

Pleziervaarders kunnen vanaf vrijdag weer te plek in de jachthavens van de Waddeneilanden. De havens ontvangen dan weer gasten maar net als op de…

De zeedijk langs het Lauwersmeer is met het oog op de verwachte zeespiegelstijging niet stevig en hoog genoeg. Daarom gaat waterschap Noorderzijlvest…

ENKHUIZEN – De chartervaart wordt hard getroffen door de COVID-19 uitbraak. Geen schip kan nu varen. Door annuleringen van geboekte reizen en…

Het Waddenfonds geeft drie kennis- en scholingsprojecten in het Waddengebied een forse impuls. Er wordt subsidie verleend aan twee projecten op…

HARLINGEN - Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden en Provincie Fryslân stuurden vandaag een brandbrief aan staatssecretaris Keijzer. De brief…

Rijkswaterstaat heeft samen met de Provincie Groningen een podcast gemaakt over het werk in het samenwerkingsverband Eems-Dollard2050.

Sinds gisteren vliegt Defensie patiënten vanaf de Waddeneilanden naar ziekenhuizen op het vasteland. Dat gebeurt per NH90. Met de helikopter van het…

Er zijn duidelijke signalen dat de klimaatverandering, zowel binnen als buiten Nederland, sneller gaat dan nog maar een paar jaar geleden algemeen…

Wetterskip Fryslân is aan het vervolg begonnen van de versterking van de Lauwersmeerdijk. Over een lengte van in totaal 4,4 kilometer wordt het asfalt…

De Waddenacademie organiseert samen met ETFI NHL Stenden Hogeschool, Interreg Prowad Link, Provincie Groningen en Visit Wadden het symposium Duurzaam…

Een speciale wet om een verbreding van de sluit bij Kornwerderzand mogelijk te maken, is van de baan. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft de Tweede…

In het Dagblad van het Noorden stond op 14 maart jl. een interessant artikel over aquaponics. Volgens pionier Erik Moesker is dit het voedselsysteem…

Wetterskip Fryslân gaat de Waddenzeedijk tussen buurtschap Koehool en het Lauwersmeer versterken. De dijk voldoet niet overal meer aan de wettelijke…

De veerboot vanuit de Eemshaven naar Borkum gaat vanwege de coronacrisis uit de vaart. Donderdagmiddag om 13.00 uur vertrekt de laatste boot van de…

De jachthavens op de Waddeneilanden gaan tot 1 juni dicht in verband met het coronavirus en de maatregelen van de overheid. Dat is dinsdagochtend…

Hij lijkt toch echt op 'Flipper' uit de gelijknamige film: het dier dat sinds maandag rondzwemt in de haven van Harlingen. Fotografen hebben de…

De politie stuurt toeristen weg van de Duitse Waddeneilanden Norderney, Juist en Baltrum. De drie eilanden grenzen aan de Nederlandse Waddeneilanden.

Het Nederlandse, Duitse en Deense Waddengebied kent nog echt donkere nachten. Toch hebben we ook hier te maken met toenemende lichtvervuiling, met…

Het Waddenfonds reserveert € 10 miljoen voor het vrijwillig uit de markt nemen van vergunningen van garnalenvissers in het Waddengebied. Hierover…

De vijf burgemeesters van de Waddeneilanden roepen toeristen, die naar de eilanden willen komen, op om thuis te blijven. "Coronavrij zullen we ook op…

Wagenborg Passagiersdiensten heeft maandag besloten het maximale aantal passagiers op hun schepen te beperken tot een derde van de normale capaciteit.…

De fracties van ChristenUnie, D66 en GroenLinks in de Tweede Kamer willen helderheid over gaswinning onder de Waddenzee.

Eén van de doelstellingen van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is om de onderwaternatuur te verbeteren. Daaronder valt het onderzoeken van de…

De zandige platen in de Eems-Dollard zullen onvoldoende mee kunnen groeien met de versnelde zeespiegelstijging. De slibrijke platen en kwelders in de…

Minister Cora van Nieuwenhuizen kijkt ook naar de risico's van kleinere containerschepen die boven de Waddeneilanden varen als het slecht weer is.

Begin januari 2019 verloor MSC Zoe ten noorden van de Waddeneilanden een deel van haar lading. Naast veel ander materiaal, kwamen hierbij ook…

Al 25 jaar wordt in opdracht van het ministerie van LNV de ontwikkeling van een aantal droogvallende mosselbanken in de Waddenzee onderzocht door…

De provincie gooit het over een andere boeg met zilte landbouw in het project Dubbele Dijk bij Nieuwstad.

Paraffine, flessenpost, onderzoeksmateriaal, My Little Pony’s, granulaatkorrels en nog veel meer. Het jaarlijkse onderzoek naar zwerfaval in de…