Haaien in kunstrif Waddenzee

Gepubliceerd op 28 maart 2024Natuur en Landschap, Onderzoek en MonitoringAangemaakt door Waddenvereniging

Langs de dijk bij Lauwersoog zijn enkele jaren geleden kunstriffen geplaatst in de Waddenzee. Met verschillende rif-ontwerpen wordt onderzocht of de dijk hiermee een interessantere leefomgeving wordt voor vissen en ander onderwaterleven. Bij het onderzoeken van de riffen zijn vorige week twee hondshaaien gevonden.

5 grote vragen over vis

De riffen zijn geplaatst binnen project Waddentools Swimway Waddenzee, waar de Waddenvereniging initiatiefnemer van is, en maakt onderdeel uit van de dijkversterking Lauwersmeerdijk van Waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat. Doel van het Swimway project is om meer te weten te komen over hoe verschillende vissoorten de Waddenzee gebruiken, zodat met die kennis betere beheermaatregelen getroffen kunnen worden om de visstand te verbeteren. Dat is hard nodig, want de visstand van de Waddenzee is sterk verarmd.

Wat betekenen de randen van het wad voor vis?

De ‘randen’ van de Waddenzee kunnen een kinderkamer zijn voor jonge vis, die er beschutting en voedsel vindt. Echter tegenwoordig bestaat een groot deel van de waddenkustlijn uit strakke, kale dijken. Door het experimenteel aanbrengen van kustrif-elementen met meer structuur en holtes wordt onderzocht of hiermee de dijk een aantrekkelijker habitat wordt voor het onderwaterleven. Daarbij gaat het om zowel de dieren en wieren die zich hechten op de riffen maar ook om de bijdrage die deze riffen kunnen leveren voor vissen. Twee keer per jaar worden de geplaatste riffen bezocht door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en Hogeschool Van Hall Larenstein om te monitoren hoe de riffen worden gebruikt door vissen. Afgelopen vrijdag was het weer zover en werden de onderzoeksfuiken geleegd die rondom de riffen waren geplaatst. Tot grote verbazing van de onderzoekers werden er twee volwassen hondshaaien aangetroffen. Dat is bijzonder, want haaien worden bijna nooit gezien in een Waddenzee-vismonitoring.

Volledig artikel op website Waddenvereniging

Foto: RUG