Moet het NAM-eiland weg of toch niet?

Gepubliceerd op 26 maart 2024Beheren, Natuur en LandschapAangemaakt door Eems-Dollard 2050

Moet het NAM-eiland in de Eems opgeruimd worden nu de gaswinning stopt? Of is behoud van het eiland beter voor de vogels  die er graag broeden? Die vraag stond centraal tijdens een bezoek aan de meetlocatie op wadplaat De Hond-Paap.

Ecologen, vergunningverleners en andere deskundigen van Rijkswaterstaat, Ministerie van LNV, Sovon, Het Groninger Landschap  en provincie Groningen stapten afgelopen week samen in de boot om een goed beeld van het eiland te krijgen en te bespreken wat wenselijk en haalbaar is, ook in financieel en juridisch opzicht.

Volledig artikel op website Eems-Dollard 2050