Datahuis Wadden vult zich gulzig

Gepubliceerd op 5 april 2024Onderzoek en MonitoringAangemaakt door Waddenzee.nl

Binnen het team Datahuis Wadden, onderdeel van de Basismonitoring Wadden, wordt hard aan de weg getimmerd. Op velerlei terreinen zijn de laatste maanden steeds meer meetdata over de Waddenzee gevonden, en belangrijker: ook ontsloten.

“Er wordt veel gemeten in de Waddenzee”, zegt projectleider Sander Holthuijsen, “maar het is niet altijd makkelijk om die data letterlijk boven water te krijgen. En dan ook nog in een format dat presentabel is. Toch gaat dat steeds beter, merken we.”

Op het digitale portaal https://datahuiswadden.waddenzee.nl bevinden zich feitelijk twee gereedschappen die naar de data leiden. Dit zijn de geografische kaartmodule “De Waddenviewer” en “het Waddenregister”. Beiden leiden voornamelijk onderzoekers en andere specialisten naar de onderzoeksgegevens die zij zoeken.

“Toch proberen wij de systematiek en zoekfunctie zo laagdrempelig te houden, dat ook geïnteresseerde burgers of anderen een kijkje kunnen nemen”, zegt Holthuijsen. “Ook beleidsmedewerkers en -adviseurs moeten er bijvoorbeeld mee uit de voeten kunnen”.

Naast alle inzichtelijk gemaakte data, die downloadbaar aangeboden worden, bevat datahuiswadden.waddenzee.nl ook een Digitale Systeemrapportage over de niet-levende Waddennatuur. Verder zijn vele links opgenomen naar externe sites als het Noordzeeloket, het Informatiehuis Marien, het Nationale Georegister en het internationale onderzoeksprogramma TMAP.

Binnen de Basismonitoring Wadden werken samen: Rijkswaterstaat, het ministerie van LNV, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, It Fryske Gea, Het Groninger Landschap, Landschap Noord-Holland, de provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland, NAM en Waddenacademie. Ondersteund door het Waddenfonds, Beheerauthoriteit Waddenzee, Tresoar en het ministerie van I&W.