Versterking van Waddenzeedijk pakt duurder uit: 3,2 miljoen extra nodig

Gepubliceerd op 26 april 2024Civiele werkenAangemaakt door RTV Noordoost-Fryslân

Wetterskip Fryslân heeft 3,2 miljoen euro extra nodig voor het verbeteren van de Waddenzeedijk tussen Koehool en het Lauwersmeer. Specifiek gaat het om het uitwerken van de plannen, dat toch ingewikkelder is dan eerder voorspeld. Wetterskip Fryslân zegt dat het te wijten is aan regelgeving, inflatie en grote maatschappelijke opgaven.

Regels en programma's

Voor het project moet rekening worden gehouden met regelgeving op het gebied van stikstof, Natura 2000-gebied, UNESCO Werelderfgoed en bestuurlijke opgaven als het ‘Frysk Programma Landelijk Gebied’ (FPLG) en de ‘Programmatische Aanpak Grotere Wateren’.

De bedoeling is wel dat de kosten voor volledige dijkverbetering niet toenemen.

Om de extra kosten te beperken, probeert Wetterskip Fryslân extra geld bij elkaar te krijgen en de kosten meer te verdelen. In de verkenningsfase van het project is geld overgehouden, dat wordt nu ook ingezet.

Verder blijkt dat een groter deel van de weg aan veiligheidsnormen voldoet. Daardoor hoeft niet 47 kilometer, maar 29 kilometer dijk aangepakt te worden om het achterland te beschermen tegen de Waddenzee.

Volledig artikel op website RTV Noordoost-Fryslân