Save the date: Symposium "van dijkversterking naar klimaatadaptieve Waddenkust"

Gepubliceerd op 27 maart 2024Civiele werken, KlimaatveranderingAangemaakt door Investeringskader Waddengebied

U bent van harte uitgenodigd voor het symposium ‘Van Dijkversterking naar Klimaatadaptieve Waddenkust’ op maandag 13 mei van 16:00 tot 21:00 in Holwerd. Dit symposium wordt georganiseerd door de Waddenprovincies via het Investeringskader Waddengebied (IKW) en samen met Vereniging Circulair Friesland.

Er worden gedachten gewisseld over onder meer deze vragen:

  • Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de Waddenzee en de Waddenkust?
  • Hoe kunnen zoetwaterbeschikbaarheid en dijkversterkingen de motor zijn voor de klimaatadaptieve Waddenkust?
  • Welke circulaire kansen biedt een klimaatadaptieve Waddenkust voor de landbouw en de natuur?
  • Hoe kan dit alles bijdragen aan de economische en ecologische structuurversterking van de Waddenkust en brede welvaart én bijdragen aan mogelijkheden voor recreatie & toerisme?

Met een reflectie van de nieuwe Deltacommissaris Co Verdaas en bijdragen van onder andere Waddengedeputeerden Matthijs de Vries (provincie Fryslân) en Susan Top (provincie Groningen), Vereniging Circulair Friesland, de Waddenacademie, programma Eems-Dollard en Jouke van Dijk (voorheen Waddenacademie en RUG) belooft het een inspirerend symposium te worden.

Meer informatie en aanmelding