Met subsidie van het Waddenfonds wordt er in Marrum straks een kunstmestvervanger gemaakt

Gepubliceerd op 5 april 2024EnergieAangemaakt door Omrop Fryslân

Biogas Marrum heeft bijna 700.000 euro subsidie gekregen van het Waddenfonds. Het geld is bedoeld om de verwerking van mest tot een kunstmestvervanger, het zogenaamde renure, mogelijk te maken.

Nu moeten boeren in de omgeving hun mestoverschot nog afvoeren. Later moet ze dan weer kunstmest aanvoeren. Dat is duur, en bovendien stoot al dat transport CO2 uit.

Biogas Marrum, in samenwerking met het Biocentrum en Hogeschool Van Hall Larenstein, wil nog dit jaar een installatie bouwen om mest in de regio om te zetten in de kunstmestvervanger renure.

Het gebruiken van renure als alternatief voor kunstmest is eind maart in een stroomversnelling gekomen. Toen kwam er toestemming voor van de Europese Commissie. Vooral minister Piet Adema heeft zich daar de laatste jaren voor ingezet.

Volledig artikel op website Omrop Fryslân

Foto: Waddenfonds