Spring naar hoofd-inhoud

Rapportage monitoring bodemdaling Ameland 1986-2017

Download het rapport Samenvatting Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost: evaluatie na 30 jaar gaswinning (pdf 7 Mb).

Bekijk ook de onderliggende rapporten:

Voorwoord en Inleiding (pdf 0,1 Mb)
Hoofdstuk 1 Bodemdaling (pdf 1,7 Mb)
Hoofdstuk 2 Morfologie (pdf 14 Mb)
Hoofdstuk 3 Wadvogels (pdf 6,8 Mb)
Hoofdstuk 4 Kwelder (pdf 16 Mb)
Hoofdstuk 5 Kweldervogels (pdf 4,5 Mb)
Hoofdstuk 6 Duinen (pdf 9,5 Mb)
Hoofdstuk 7 Maatschappelijk gebruik (pdf 1,6 Mb)