Recreatie en toerisme


Het waddenlandschap met natuur, ruimte, rust, en het historische karakter van zowel de eilanden en de plaatsen langs de kust oefenen een grote aantrekkingskracht uit op recreanten en toeristen. De meeste recreatie-activiteiten in het gebied zijn ook gericht op de beleving van natuur en landschap (watersport, fietsen, wandelen, strandrecreatie). Een unieke manier om de Wadden te beleven is het wadlopen. Op de waddeneilanden is toerisme een belangrijke economische activiteit.

Duurzame economie

Waterrecreatie

De Waddenzee is zeer aantrekkelijk voor diverse vormen van watersport. Het varen en droogvallen met boten (zowel individueel als in groepsverband met charterschepen) is een van de meest populaire activiteiten.

De Waddenzee is naast recreatiegebied vooral een belangrijk natuurgebied. Zonering van recreatieve activiteiten is daarom belangrijk, zodat kwetsbare delen van het gebied worden ontzien en de natuur geen schade ondervindt.

Vormen van watersport die geen affiniteit met de natuurwaarden van de Waddenzee heeft, zoals speedbootraces, wordt zoveel mogelijk geweerd.

Wadlopen

Wadlopen is het lopen bij laagwater over het droogvallende wad. Vaak gaat een dergelijke tocht naar één van de eilanden, maar er zijn ook zwerf- of natuureducatieve excursies in de nabijheid van een eiland of de vaste wal mogelijk. Omdat dergelijke tochten niet zonder risico's zijn kunnen deze alleen worden gehouden onder leiding van een deskundige wadloopgids.

Wadloopgidsen kunnen een vergunning aanvragen bij de Provincie Fryslân.

Vergunning aanvragen

Kitesurfen

Kitesurfen op de Waddenzee was tot 2006 verboden. Voor de Waddenzee geldt namelijk het Binnenvaartpolitiereglement (Bpr). Daarin is bepaald dat kitesurfen verboden is op alle wateren waarvoor dit reglement geldt. De beheerder kan echter in het kader van het Bpr. delen van de vaarweg aanwijzen waar kitesurfen wel mogelijk is. In principe gebeurt deze aanwijzing op verzoek van derden. Hierbij wordt vooral gekeken of de activiteit risico's oplevert voor andere gebruikers van de vaarweg. Maar ook met natuurbelangen wordt rekening gehouden.

Meer over kitesurfen

Nautische informatie

Informatie ten behoeve van vaarrecreatie op de Waddenzee is met name te vinden op www.nautin.nl, en www.wadkanovaren.nl. Naast nautische informatie geven deze sites een overzicht van de periodes dat bepaalde gebieden zijn afgesloten ten behoeve van vogels en zeehonden. Aanvullende informatie is ook te vinden op www.wadvaarders.nl.
Over beschikbaarheid van plekken in de havens vindt u meer informatie op de website waddenhavens.nl.

Vaarrecreanten in de Waddenzee houden zich over het algemeen goed aan de regels in dit bijzondere natuurgebied. Zo houden schippers zich tamelijk goed aan de maximum snelheid. En de gesloten gebieden worden over het algemeen goed gerespecteerd. Dit blijkt uit een grootschalig en integraal onderzoek door het Monitoringsconsortium (MOCO).

De folder Erecode voor Wadliefhebbers (pdf, 110 Kb) geeft gedragsregels voor recreanten die op bezoek zijn in het Werelderfgoed Waddenzee.