Havens


In het waddenzeegebied behoren de havens van Den Helder, Harlingen, de Eemshaven en de haven van Delfzijl tot de Noordelijke zeehavens. Daarnaast zijn er havens in Lauwersoog en Den Oever.  De zeehavens vervullen een belangrijke functie in de regionale economie.

De zeehavens vallen in principe onder de gemeentelijke autoriteiten zoals de havens van Harlingen en Den Helder.  Het beheer van De Eemshaven en de haven van Delfzijl is in handen van het havenschap Groningen Seaports. Hierin participeren de provincie Groningen en de gemeenten Eemsdelta en het Hogeland. De havenautoriteiten bieden havenbekkens en -kades voor zee- en binnenvaart en industriegebieden in de directe omgeving van deze havenbekkens. In de zeehavens worden goederen overgeslagen. Dit zijn vooral agrarische producten, vis, hout, zand, grind, schelpen, brandstoffen en chemicaliën. De vijf waddenzeehavens hebben een samenwerkingsverband.

Naast overslag van goederen vervullen de havens vaak meerdere functies, lees verder over de havens van Den Helder, Harlingen en Eemshaven en Delfzijl.

De havens in het Waddenzeegebied

Duurzame economie