Visserij


In de Waddenzee wordt er hoofdzakelijk gevist op mosselen, kokkels (handmatig) en garnalen. Daarnaast vist men in de Noordzeekustzone op strandschelpen (spisula) en mesheften. De mechanische kokkelvisserij is met ingang van 2005 niet langer toegestaan. Op kleinere schaal wordt er met sleepnetten gevist op spiering, en met vaste vistuigen (staande netten, zegen en fuiken) op harder, zeebaars, paling en spiering. Voor het kweken van mosselen wordt in de Waddenzee op verschillende manieren mosselzaad verkregen. Daarnaast vinden in het gebied niet-beroepsmatige visserijactiviteiten (bijv. hengelsport, handmatig rapen van schelpdieren en winnen van wadpieren) plaats. Particulieren mogen maximaal 10 kg schelpdieren per dag rapen. Hierbij gaat het vooral om Japanse oesters en kokkels.


Duurzame economie