Zeven beroepschriften tegen gaswinning NAM op wadden


Datum: 29 augustus 2006

Bron: LEEUWARDER COURANT

DEN HAAG - Behalve de Vogelbescherming hebben nog zes instanties en particulieren bij de Raad van State in Den Haag beroep aangetekend tegen de vergunningen voor extra gaswinning onder de Waddenzee.

Tot de volhardende tegenstanders behoren waddenschilder Geurt Busser, de Milieufederatie Groningen en de jachthaven van Zoutkamp. In tegenstelling tot de Waddenvereniging en tal van andere natuurorganisaties hebben zij er geen vertrouwen in dat het oppompen van de brandstof bij Lauwersoog en Moddergat verantwoord kan gebeuren.

De Haagse bestuursrechter verwacht in de herfst een voorlopig oordeel over de bezwaren te geven. Als dat er ligt, zal blijken of de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) met de winning kan starten of dat het eerst nog wachten is op de definitieve behandeling van de beroepsschriften enkele maanden later. De NAM wil vanaf januari het gas naar boven halen.