Vogelbescherming in verzet tegen gaswinning Waddenzee


Datum: 17 augustus 2006

Bron: DAGBLAD VH NOORDEN (MICK VAN WELY)

Groningen - Het winnen van gas uit de Waddenzee loopt mogelijk, ondanks de door de staat verleende vergunning, vertraging op. Vogelbescherming Nederland en BirdLife International gaan in beroep tegen de vergunning waarmee de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gas mag winnen.

Vogelbescherming vindt dat de gaswinning niet strookt met het beleid van de overheid om te zorgen voor herstel van de natuur in de Waddenzee.
Hans Peeters van Vogelbescherming Nederland: "De Nederlandse staat heeft eerst aangegeven dat de Waddenzee in slechte staat is. Nu staat ze toe dat de NAM er gas wint. Je kunt niet eerst naar gas boren en dan zeggen: we gaan de natuur herstellen."

Vogelbescherming Nederland meent dat het winnen van gas de flora en fauna in de Waddenzee aantast. "De Waddenzee is het belangrijkste vogelgebied in Nederland en vanwege het gebruik van het gebied door trekvogels internationaal van belang", aldus Peeters. Het storten van zand op plekken van bodemdaling als gevolg van gaswinning, zou verstikking en afsterving van bodemleven tot gevolg kunnen hebben.

De NAM maakt zich geen zorgen over het beroep en de aanvraag voor een voorlopige voorziening door de twee organisaties. De maatschappij gaat ervan uit dat de rechter de voorlopige voorziening afwijst. "We hebben goed overleg gehad met de Waddenvereniging en Natuurmonumenten. De vergunning is verleend onder strenge voorwaarden. Er is geen risico voor de natuurwaarde in het gebied", aldus NAM-woordvoerder Reinier Treur.

De Waddenvereniging gaat niet in beroep tegen de vergunning voor gaswinning in de Waddenzee. Putten De putten om het gas te winnen uit de Waddenzee, bij Lauwersoog en Moddergat, zijn tien jaar geleden al geboord. Omdat ze sindsdien niet zijn gebruikt moeten de putten nog enige onderhoudswerkzaamheden ondergaan. Ook moeten er leidingen aangelegd worden naar Anjum waar het gas wordt behandeld.